56-os Ki kicsoda


Kossa István
1904-1965

Balatonlellén (Somogy megye) született. Apja napszámos volt. Négyévesen árva maradt, egy ideig lelencházban nevelkedett, majd rokonok vették magukhoz. Az érettségi után rövid ideig gyakornokoskodott a Neue Politische Volksblattnál, majd villamosvezetőként dolgozott 1922-től 1942-ig. 1923-től az MSZDP tagja volt, részt vett az illegálisan működő Villamos- és HÉV-alkalmazottak Országos Szövetségének munkájában. Az 1930-as évek elejétől bekapcsolódott az Egyesült Szakszervezeti Ellenzék tevékenységébe, amely a KMP féllegálisan működő szervezete volt. 1931-től a Szakszervezeti Tanácsnak és a Villamos- és HÉV-alkalmazottak Országos Szövetsége Központi Vezetőségének tagja, 1933-tól a szövetség főtitkára volt. 1933-ban letartóztatták több társával együtt a Vörös Villamos című lap szerkesztéséért és terjesztéséért. Részt vett a Demény Pál-féle kommunista mozgalomban. 1942-ben a szakszervezeti funkcionáriusokból és kommunistákból összeállított 401-es büntetőszázaddal Ukrajnába vitték. 1943-ban átszökött a fronton. A krasznogorszki antifasiszta iskola tanfolyamára került, majd ugyanott oktató lett. 1944-ben részt vett a KMP Moszkvai Bizottsága akcióprogramjának megvitatásában. 1944 novemberében Szegedre, majd Budapestre ment a moszkvai vezetőség üzenetével. Darvas Józseffel és Ortutay Gyulával kereste a kapcsolatot, hogy ideiglenes kormányt alakítsanak. 1945. január 18-án az MKP KV Apró Antalt és Kossa Istvánt bízta meg, hogy a Szakszervezeti Tanács megalakításának előkészítéséről tárgyaljanak az SZDP küldötteivel. A megalakuló Szaktanács főtitkára lett, e tisztét 1948-ig töltötte be. 1945 májusától MKP KV- és PB-tag. 1945. november 4-től haláláig nemzetgyűlési, illetve országgyűlési képviselő, 1945 és 1947 között a Nemzetgyűlés egyik alelnöke. 1948. augusztus 5-től iparügyi miniszter, 1949. június 11-től pénzügyminiszter. 1950. február 25-ig az Országos Munkaügyi Bizottság elnöke. 1950. december 16-tól a kohó- és gépipari miniszter helyettese. 1949-1950-ben a Népgazdasági Tanács tagja. 1951. május 8-tól az Állami Egyházügyi Hivatal elnöke. 1952. január 5-től kohó- és gépipari miniszter, 1952. december 6-tól általános gépipari miniszter. 1953. július 4-től az MTH elnöke. 1954. december 30-tól az Országos Tervhivatal elnökhelyettese. 1956. október 27-től november 3-ig Nagy Imre nemzeti kormányának pénzügyminisztere. 1956. november 4-től a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány tagjaként a pénzügyek vezetésével bízták meg. 1956. november 19-től a Gazdasági Bizottság tagja. 1957. május 9-től közlekedési és postaügyi miniszter 1963-as nyugdíjazásáig. Az MSZMP IKB 1957. február 26-i ülésén kooptálták a KB-ba.Hírek (1956) | Hírek (2006) | Archív fotók | 1956 Magyarországa | Kronológia | Szól a rádió | Röplapok | 56 és az MTI
MTI Zrt. 2006 © Minden jog fenntartva
Impresszum
Az oldal elkészítéséhez nyújtott segítségért köszönet az
1956-os Intézetnek és az OSZK Történeti Interjúk Tárának