56-os Ki kicsoda


Gyenes István
1897-1972

Pécsett született értelmiségi családban. Apja Szekszárdon volt táblabíró. Az érettségi után katonai szolgálatot teljesített 1916-1918-ig, alhadnagyként szerelt le. 1922-ben szerzett jogi diplomát, 1923 és 1944 között a közigazgatásban dolgozott: szolgabíró Pest megyében, főszolgabíró Kiskőrösön. Az NPP tagja volt a párt alapításától. 1944-ben központi járási főszolgabíró, majd a német megszállás után a délvidéki Bácskapalánkára helyezték át főszolgabírónak. Pécsre, majd Budapestre költözött. Bajcsy-Zsilinszky köréhez tartozott, a németek rövid időre letartóztatták, szabadulása után illegalitásba vonult. 1945 januárjában Pest megye alispánjává nevezték ki. Áprilisban a Belügyminisztérium Különleges Osztály II. Számú Igazoló Bizottsága elnöke lett. 1947 nyarán lemondott erről a tisztségéről a bizottságban érvényesülő kommunista befolyás miatt. Pécsett 1947 és 1952 között árvaszéki ülnök volt, majd az Állami Biztosító pécsi igazgatóságán biztosítási körzetfelügyelő. 1954-ben leánya, Judit férjhez ment Maléter Pálhoz. A forradalom alatt az Állami Biztosító Vállalat pécsi munkástanácsa tagjának választották. Ennek küldötteként október 29-től részt vett a BMMNT ülésein. Október 29-én harmadmagával titkos és operatív iratokat keresve átkutatta a BM Baranya Megyei Főosztály épületét, az ÁVH-parancsnok irodáját. November 1-jén beválasztották tagnak a BMMNT Intézőbizottságába. A forradalom után, 1957. február 1-jén nyugdíjazták. 1957. május 29-én letartóztatták. A Kertész Endre és társai-perben hat év börtönbüntetésre ítélték. A Legfelsőbb Bíróság 1958. május 19-én az ítéletet helybenhagyta. 1960 áprilisában amnesztiával szabadult. 1963-ban Budapestre költözött, nyugdíjasként élt.Hírek (1956) | Hírek (2006) | Archív fotók | 1956 Magyarországa | Kronológia | Szól a rádió | Röplapok | 56 és az MTI
MTI Zrt. 2006 © Minden jog fenntartva
Impresszum
Az oldal elkészítéséhez nyújtott segítségért köszönet az
1956-os Intézetnek és az OSZK Történeti Interjúk Tárának