Hírek (1956)
December 4., kedd

A BBC Szirmai Istvánnak nyugati tudósítókkal folytatott beszélgetéséről (Londoni Rádió) (Bizalmas!)

Szirmai István, a Kádár-féle bábkormány sajtófőnöke, hétfőn nyugati tudósítókkal folytatott beszélgetése során bevallotta, hogy magyarokat deportáltak a Szovjetunióba, az első zűrzavaros napokban, november 4-e után, amikor a szovjet csapatok ismét benyomultak a magyar fővárosba. Elszigetelt esetekben szovjet hatóságok elfogtak fiatalokat és csoportosan átszállították őket a határon szovjet-Ukrajnába – mondotta Szirmai. A bábkormány sajtófőnöke azt állította, hogy minden egyes fiatal deportált azóta hazatért a kormányzat közbenjárása folytán, és hogy az elmúlt két hét alatt egyáltalán nem voltak deportálások. Szirmai bevallottal azt is, hogy még mindig tart az ellenállás a Kádár-féle kormányzattal szemben. Itt-ott fegyveres csoportok működnek vidéken, majd hozzátette, hogy Budapest és Pécs között teljesen megszakadt az összeköttetés, mégpedig úgynevezett katonai okok folytán.

A magyar külügyminiszter-helyettes levele az ENSZ főtitkárához

A magyar kormány változatlanul fenntartja azt az álláspontját, hogy az 1956. október 23. óta Magyarországon lejátszódott események kizárólag Magyarország belügyeit képezik, amelyek nem tartoznak semmilyen nemzetközi szervezet hatáskörébe, beleértve az Egyesült Nemzetek Szervezetét is. Ennek alapján a magyar kormánynak továbbra is az a véleménye, hogy az ENSZ-megfigyelők beengedése megsértené Magyarország szuverenitását és ellentétben állna az ENSZ alapokmányának elveivel.Abból a célból, hogy Nagyméltóságodnak módja legyen a magyar kormánnyal közvetlen tárgyalásokat folytatnia, a Magyar Népköztársaság forradalmi munkás-paraszt kormánya szívesen látja Nagyméltóságodat Budapesten egy olyan későbbi időpontban, amely mindkét fél számára megfelel.

A magyar forradalmi munkás-paraszt kormány határozata: A forradalmi bizottságok és más hasonló elnevezésű társadalmi szervek megszüntetéséről

Az 1956. október 23-át követő időkben a minisztériumokban, országos hatáskorű szerveknél, hatóságoknál, valamint egyéb hivataloknál, vállalatoknál, intézeteknél és intézményeknél forradalmi bizottságok és más hasonló elnevezésű szervek (a továbbiakban forradalmi bizottságok) létesültek. A hivatkozott kormányhatározat rendelkezéseit figyelmen kívül hagyva, egyes helyeken az úgynevezett forradalmi bizottságok gátolják az intézkedésekre jogosult törvényes szerveket. Ezért a magyar forradalmi munkás-paraszt kormány a forradalmi bizottságokat és azok központi intéző bizottságát a mai nappal feloszlatja és működésüket ezennel megszünteti.

Dr. Killner György, a Magyar Vöröskereszt kormánybiztosa az alábbi felhívást mondotta el a rádióban.

- A Magyar Vöröskereszt és a Nemzetközi Vöröskereszt vezetősége a főváros több helyén ellenőrizte a kerületi Vöröskereszt-szervezetek munkáját. Megállapítottuk, hogy az élelmiszer-segélyek szétosztása nem mindenütt történik a már ismertetett alapelvek szerint. Nem látjuk biztosítva, hogy az adományok mindenütt a rászorulóknak jutnak. A továbbiakban segélyeket csak a kerületi Vöröskereszt-szervezetek útján adhatunk. Gyakorlati útmutatásul közlöm, hogy a nyilvántartási lapokon minden esetben feltüntetjük a személyazonossági igazolvány számát, a személyazonossági igazolvány fedőlapjának utolsó belső oldalára pedig feljegyezzük annak a kerületi szervnek a címét, ahol a segélyezetteket nyilvántartják.

Nők néma tüntetése Budapesten

December 4-én délelőtt Budapesten az asszonyok és leányok néma tüntetést rendeztek a forradalomban elesett hozzátartozóik emlékére. Kisebb csoportokban vonultak a Budapest tereire eltemetett harcosok sírjához, s elhelyezték a kegyelet virágait. Különösen sok asszony és leány, munkásnők, alkalmazottak, háziasszonyok – érkezett a Hősök terére. A fegyelmezett felvonulást szovjet és magyar rendfenntartó egységek fél 12-kor oszlatták szét.

A főváros lakosságának egyik legtöbbször emlegetett problémája a közvilágítás.

Az Elektromos Művek elsősorban részletesen felméri a károkat. Jelenleg a kiégett és tönkrement izzók pótlásáról gondoskodunk. A súlyosan sérült városrészekben, így a VIII. és a IX. kerületben a közvilágításban esett károkat pótolni egyhamar nem tudjuk, legalábbis véglegesen nem.

A magyar menekültek nyugati elhelyezése (DPA) (Bizalmas!)

A Nemzetközi Vöröskereszt kartotékokat létesített nyugati országokban regisztrált valamennyi magyar menekültről. A Vöröskereszt kutatószolgálata rövidesen megkezdi működését. A Frankfurtban állomásozó amerikai haderők tagjai légihidat létesítettek Frankfurt és Bécs között, amelyen keresztül adományokat szállítanak Ausztriába.
Harold Tittman, az európai kivándorlás nemzetközi bizottságának igazgatója kedden kijelentette, Berlin óta most szervezik a legnagyobb nem katonai légiműveletet, hogy az Ausztriában lévő magyar menekültek tízezreit el lehessen szállítani. A mintegy 110 000 menekültből eddig több mint 35 000 helyezkedett el nyugati országokban. Anglia felvett 6680-at, Svájc 6560, a szövetségi köztársaság pedig 5100 menekültet. (Bizalmas!)


A Szovjetunió tagadja Nagy Imre elszállítását (DPA) (Bizalmas!)

A szovjet kormány jegyzéket intézett Jugoszláviához, amelyben közli, nem felelős Nagy Imre volt magyar miniszterelnöknek Magyarországról való elszállításáért. Ezt közölték kedden este megbízható belgrádi körök, hozzátéve, hogy a szovjet jegyzéket hétfőn adták át Belgrádban. A jegyzék hangsúlyozza, hogy a Nagy Imre-eset kizárólag a magyar kormány ügye. (Bizalmas!)

Hírek (1956) | Hírek (2006) | Archív fotók | 1956 Magyarországa | Kronológia | Szól a rádió | Röplapok | 56 és az MTI
MTI Zrt. 2006 © Minden jog fenntartva
Impresszum
Az oldal elkészítéséhez nyújtott segítségért köszönet az
1956-os Intézetnek és az OSZK Történeti Interjúk Tárának