Hírek (1956)
Október 12., péntek

Őrizetbe vették Farkas Mihályt

A legfőbb ügyész utasítására, a szocialista törvényesség megsértése miatt, őrizetbe vették Farkas Mihályt.

Az Igazságügyminisztérium fontos törvényjavaslatokat terjeszt az Országgyűlés elé – Katonai bíróság tárgyalja Farkas Vladimir és társai ügyét – Molnár Erik igazságügyminiszter sajtótájékoztatója
Pénteken délelőtt sajtótájékoztatót tartottak az Igazságügyminisztériumban, amelyen Molnár Erik igazságügyminiszter beszélt azokról a törvényjavaslatokról, amelyeket az igazságügyminiszter nyújt be az országgyűlés októberi ülésszakán: az államigazgatási eljárásról, a büntető perrendtartás módosításáról, a polgári perrendtartás módosításáról, valamint a polgári törvénykönyvről. (…)
Ezután az újságírók számos kérdést tettek fel az igazságügyminiszternek. (…)
Mennyiben terheli felelősség az Igazságügyminisztériumot a Rajk elvtárs elleni perben és a többi politikai perben történt törvénytelenségekért?
- Az Igazságügyminisztériumot – mondotta Molnár Erik – semminemű felelősség nem terheli a Rajk elvtárs elleni perben és a többi ismert politikai perben. Ezeket a pereket olyan szervek folytatták le, amelyek felett akkor az Igazságügyminisztérium semmiféle felügyeletet nem gyakorolt, a bírói eljárás felett sem gyakorolt semmiféle felügyeletet. Ezek az ügyek teljesen az Igazságügyminisztérium hatáskörén kívül zajlottak le.
Az ilyen ügyekben ítélkező bírókkal szemben indított-e fegyelmi eljárást a minisztérium?
- Azokat a bírákat, akik az ismert politikai perekben eljártak – hangzott a válasz – leváltották. Többé ilyen ügyekben nem járnak el. A bírák egyébként kész anyagot kaptak, formailag teljesen korrektnek látszó anyagot. A vádlottak a tárgyaláson fenntartották beismerő vallomásukat. Nem egyszerű dolog tehát az érintett bírákkal szemben eljárni – mondotta Molnár Erik igazságügyminiszter.


Az Országgyűlés kulturális bizottságának ülése

Pénteken Veres Péter elnökletével ülést tartott az országgyűlés 23 tagú kulturális bizottsága. Az ülésen Kónya Albert oktatásügyi miniszter számolt be a minisztérium munkájáról.
Bevezetőben rámutatott, hogy a minisztérium célul tűzte ki a Központi Vezetőség júliusi határozatainak és értelmiségi határozatának mielőbbi következetes érvényesítését az oktatásügyi munkában. A dogmatizmus és a személyi kultusz maradványait felszámolva, az oktatásügyet közelebb kell vinni a nép mindennapi kulturális igényeihez. (…)
Bejelentette, hogy a személyi kultusz és a dogmatizmus még meglévő maradványait a minisztérium igyekszik eltüntetni a tananyagból. A rehabilitáció kérdéséről szólva elmondotta, hogy eddig mintegy 40 egyetemi hallgatót, 20 pedagógust és több egyetemi tanárt rehabilitáltak.


Rehabilitálják Battonyán az igazságtalanul kizárt párttagokat

A magyar, a szerb és a román lakosságú Battonyán rehabilitálják a jogtalanul hátrányt szenvedett állampolgárokat. Az elmúlt hónapokban például több mint 120 középparasztot töröltek a kuláklistáról. Rehabilitálták a vallásos érzülete miatt eltávolított Gruncsity János délszláv általános iskolai tanítót is, akit visszahelyeztek állásába.

Az újságíró szövetség fotószakosztályának taggyűlése

A fotóriporterek szakosztálya taggyűlést tartott a Magyar Újságírók Szövetségében. Számos felszólaló elemezte a szövetség munkáját és a fotóriporteri munka fejlődésének irányát. Elmondották, hogy a múlt évek sematikus és sok esetben hamis „lakkozása” milyen károkat okozott; a fényképezést is – ezt a műfajában őszinte eszközt – hogyan fordította szembe az élettel. A szakosztály tagjai megállapodtak abban, hogy a jövő fényképezésének útja csak az eredmények őszinte közlése lehet, a valóság megmutatása, az élet hű ábrázolása minden szépítés, lakkozás nélkül.

A dolgozók panaszainak intézéséről, a szabálysértési eljárásról tanácskoztak az ügyészek

A júliusi határozatok nyomán jelentősen megnövekedett a dolgozóktól az ügyészi apparátushoz érkező panaszok száma. Ezeknek a panaszoknak intézéséről, valamint az új szabálysértési törvény végrehajtásának kérdéseiről tanácskoztak pénteken a Legfőbb Ügyészségen. (…)
- Úgy véljük, hogy a nagy számban érkező panaszok azt is bizonyítják, hogy a júliusi határozatok óta megnövekedett a dolgozók bizalma. (…) Éppen az értekezlet tapasztalatai alapján felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy számos olyan panasszal találkozunk, amelyek orvoslására egységes intézkedés készül. Ilyen kérdések például a nyugdíjügyek, a házállamosítások, a kitelepítettek ingatlanai, a kisiparosok problémái.


A divat már a telet jelzi

A közönség úgyszólván még meg sem ismerkedhetett az őszi újdonságokkal és a divat máris a telet jelzi. A Divatáru Nagykereskedelmi Vállalat raktáraiba ugyanis már nagy mennyiségben érkeznek a gyárakból a különféle téli divatcikkek. (…)
A női divatújdonságok között legérdekesebbnek a Déryné elnevezésű köntös ígérkezik. Ezt kreppanyagból készítik pasztell színekben, apró, úgynevezett millflőr mintával. (…) Férfiak részére hosszú ujjú, modern gallér fazonú, dupla kézelős ingeket készítenek bolgár import puplinból. (…) Gyermekeknek, ha nem is a legújabb divat szerint, de célszerű téli meleg holmikat készítenek, így például loden posztóból kis kerek sapkákat plüss lehajtóval.


Hírek (1956) | Hírek (2006) | Archív fotók | 1956 Magyarországa | Kronológia | Szól a rádió | Röplapok | 56 és az MTI
MTI Zrt. 2006 © Minden jog fenntartva
Impresszum
Az oldal elkészítéséhez nyújtott segítségért köszönet az
1956-os Intézetnek és az OSZK Történeti Interjúk Tárának