Hírek (1956)
November 27., kedd

Újabb távolsági autóbuszokat indít a MÁVAUTMegindult az őszi erdősítésCsökkennek a falopásokKözellátási hírek

A hét elején lényegesen több vidéki árus jelent meg Budapest piacain, mint az elmúlt héten, s tejet, tejterméket, gyümölcsöt és baromfit árusít.
Javult a kenyérellátásunk is. (…) A sütőüzemekben jelentős akadály a szénhiány. (…)
A hét végére bontott baromfi kerül forgalomba. (….)
Zsírból, lisztből, burgonyából és sóból is van készletünk. Ezeknek a cikkeknek gyors forgalomba hozatalát azonban a szállítási nehézség akadályozza.


Földművesszövetkezeti étterem nyílik Budapesten

A Szövetkezetek Országos Szövetségének vendéglátóipari főosztálya elhatározta, (…) Budapesten is földművesszövetkezeti éttermet nyit. Az étterem nyersanyagellátását a vidéki földművesszövetkezetek friss áruiból biztosítják naponta, s az ételféléket különböző vidékek ízlésének megfelelően válogatják össze. Úgy tervezik, hogy az országban fellelhető főbb borfajtákat is árusítják majd, s a cukrászati árukat is a ma már elég fejlett földművesszövetkezeti cukrászipar állítja elő.

Működnek a fővárosi OTP-fiókok

Néhány fiók kivételével - amelyek a harcok során megsérültek - megkezdték az összegek kifizetését és mindenki annyit vett ki pénzéből, amennyit akart. Ma már sehol sincs fennakadás az OTP munkájában.

Amnesztiarendelet készül

A Magyar Távirati Iroda munkatársának értesülése szerint rövidesen rendelet jelenik meg, amely amnesztiát biztosít mindazoknak a magyar állampolgároknak, akik 1956. október 23. után tiltott határátlépéssel hagyták el az országot.
A rendelkezés mindazokra vonatkozik, akik ez év végéig önként visszatérnek Magyarországra.
Hasonló rendelet készül többfajta más cselekményre is.


Háromszáz építőmunkás dolgozik már az Erzsébet hídtól a Baross térig terjedő szakaszon

A 21. számú Építőipari Vállalat a héten 300 építőmunkással folytatja - az Erzsébet hídtól a Baross térig - a romos lakóházak helyreállítását. (…)
A (…) vállalat dolgozóinak csak negyven százaléka állt munkába. A távollakó, valamint a vidéki dolgozók munkába állását a nehézkes közlekedés gátolja.
Kormányunk rendelkezésére a szegedi zálogházban eddig csaknem 11 000 zálogcédulára adták vissza tulajdonosaiknak díjmentesen ruhaneműiket. Ezekre a tárgyakra az elzálogosításkor mintegy 800 000 forintot fizettek ki.

A fegyveres erők miniszterének közleménye

A forradalmi munkás-paraszt kormány, mint ismeretes, elrendelte a volt államvédelmi hatóság feloszlatását. (…) Az elbocsátások megkezdése óta eltelt rövid idő bizonyítja, hogy a volt államvédelmi beosztottakat a lakosságnak egy jelentős része teljes egészében súlyos törvénysértéseket elkövető, törvénytipró, hivatali hatalommal visszaélő személyeknek könyveli el. Ez a magatartás abban mutatkozik meg, hogy ezek az elbocsátott emberek nem tudtak a polgári életben elhelyezkedni…
E helyzet megszüntetése érdekében elrendelem valamennyi volt államvédelmi beosztott tevékenységének felülvizsgálását (…), hogy egyrészt azok (…), akik törvénysértéseket követtek el, az igazságszolgáltatás kezére jussanak, másrészt azok, akik ilyennek részesei nem voltak, az állami és polgári élet bármely területén el tudjanak helyezkedni. (…)
Münnich Ferenc


A magyar szabad szakszervezetek és a Szakszervezeti Világszövetség közös közleménye

A magyar szabad szakszervezetek meghívására (…) Budapesten tartózkodott a Szakszervezeti Világszövetség (…) küldöttsége, amelyet Louis Saillant főtitkár vezetett. A küldöttség baráti beszélgetéseket folytatott a dolgozókkal, szakszervezeti aktivistákkal és a Magyar Szabad Szakszervezetek Országos Tanácsa titkárságának küldöttségével, amelyet Gáspár Sándor elnök vezetett. (…)
Arra a következtetésre jutottak, hogy a legreakciósabb és fasiszta elemek, felhasználva a dolgozók, és az ifjúság elégedetlenségét (…), halálos csapást akartak mérni a munkásosztály (…) eredményeire, alapvető szociális vívmányaira, intézményeire.
A fasizmus nemzetközi akciói azonban a munkásszervezetekben felébresztették a szükséges antifasiszta éberséget is.
Az Állami Egyházügyi Hivatal (…) közli, hogy a forradalmi munkás-paraszt kormány a (…) szabad vallásgyakorlat alapján áll, az iskolákban továbbra is biztosítja a fakultatív hitoktatást, magára nézve kötelezőnek tartja az egyházakkal kötött megállapodásokat…Benjamin Olivér volt Budapest rendőrfőnök, aki 8 évig börtönben volt, s akit a Nagy Imre-kormány visszahelyezett tisztségébe, Ausztriába menekült. (AFP) (Bizalmas!)

Izrael és a magyar menekültek (Bizalmas!)

Szíria megbízottja az ENSZ-ben azzal fenyegetőzött, hogy Szíria megvonja támogatását a menekültügyi főbiztos hivatalától, ha a magyar menekülteknek szánt segélyt arra használják fel, hogy magyar menekülteket telepítsenek Izraelbe, ahol valószínűleg arabok volt otthonába és tulajdonába ülnek be. Az izraeli megbízott azt mondotta, hogy máris érkezett néhány magyar menekült Izraelbe. A kormány a magyar menekültek iránt érzett mély rokonszenv folytán ajánlott fel menedéket nekik. (Bizalmas!)Az Egyesült Államok budapesti követsége hétfőn közölte, hogy Mindszenty bíboros nem folytathat interjúkat és nem adhat nyilatkozatokat a sajtónak, amíg menedékjogot élvez a követségen, mert ezt a nemzetközi jog tiltja. (AP) (Bizalmas!)

A munkástanács szóvivőjének nyilatkozata (Londoni Rádió) (Bizalmas!)

A londoni rádió kedden este 20 óra 40 perckor (…) jelentette: (…) a magyar munkástanács szóvivője azt mondotta, hogy Kádár János visszautasította a munkástanács összes kívánságát. Most azután az országot a nyílt ellenállással szemben kell újjászervezni. A munkástanács és Kádár közötti hétfői megbeszélésekről a szóvivő azt mondotta, hogy a miniszterelnök olyan érveket használt, amelyeket ötezer tank segítségével fogalmazott. A munkástanács ragaszkodik eredeti követeléseihez (…): Nagy Imre visszatéréséhez és a szovjet csapatok kivonásához. Csak e két feltétel teljesítése lehet a tárgyalások alapja. (Bizalmas!)

Hírek (1956) | Hírek (2006) | Archív fotók | 1956 Magyarországa | Kronológia | Szól a rádió | Röplapok | 56 és az MTI
MTI Zrt. 2006 © Minden jog fenntartva
Impresszum
Az oldal elkészítéséhez nyújtott segítségért köszönet az
1956-os Intézetnek és az OSZK Történeti Interjúk Tárának