Hírek (1956)
Október 16., kedd

Ankét Veszprémben az értelmiség szerepéről és a demokratizmus kibontakozásának kérdéseiről

A Hazafias Népfront Veszprém megyei elnöksége hétfőn délután értelmiségi ankétot rendezett. A Veszprémi Vegyipari Egyetem kamaratermében csaknem 200 mérnök, orvos, pedagógus, jogász és más értelmiségi foglalkozású érdeklődő gyűlt össze.
Az ankét bevezető előadását Orbán László, az MDP Központi Vezetősége tudományos és köznevelési osztályának helyettes vezetője tartotta. Előadását az éjszakai órákba nyúló, rendkívül élénk vita követte.
(…) Más oldalról érintette a kérdést dr. Hajdú Ferenc megyei főorvos. Őt azért érte sok bírálat, mert nem vett részt a tsz-fejlesztési agitációban. „Hogyan vehettem volna részt – vetette fel a kérdést -, amikor nem értek a mezőgazdasághoz, nem ismerem közelebbről a termelőszövetkezetek problémáit? Nem végzek-e hasznosabb munkát, ha a saját szakmám területén segítek? Az lett volna a jobb segítség, ha megvalósulhatnak azok a javaslataim, amiket a falusi bölcsődei hálózat fejlesztésére tettem”. (…)
Sok szó esett arról, hogy vajon azok a párt- és állami funkcionáriusok, akiknek törvénysértő, embertelen magatartása az elmúlt években messze túlment a határozatokban, rendeletekben megszabott követelményeken, alkalmasak-e a demokratizmus kibontakozásának elősegítésére.


Negyvenhárom rehabilitált középparaszt kapta vissza a házát Szolnok megyében

Szolnok megyében számos jogtalanul kuláknak minősített középparasztot, többek között az a sérelem is ért, hogy házukat törvényellenesen államosították, s elvették. Ezeket az ügyeket most felülvizsgálják és a megyében eddig 43 házat adtak vissza rehabilitált középparasztoknak.

Miért kell a jó autókat is „megjavítani” az Autótaxi Vállalatnál?

Az Autótaxi Vállalat javítóműhelyében igen nagy becsben tartják az elromlott autókat. A rossz kocsiknak és a törött alkatrészeknek az a gyakorlat szerzett nagy tekintélyt, hogy a terv teljesítését csak akkor ismeri el a felettes hatóság, ha a műhely meghatározott számú autót javít meg. Ha kevés taxi romlik el, akkor a javítóműhelyben nincs tervteljesítés, elmarad a prémium, csökken a kereset. A vállalat vezetői régóta harcolnak azért, hogy a fővárosi tanács közlekedési igazgatósága ne határozza meg előre: hány sebességváltót, kormányt, tengelyt, motort javítsanak meg havonta. Elégedjenek meg azzal, hogy minden taxi üzemképes legyen, s megfelelő számú utast szállítson.
(…) Az említett visszásságot azonban még most sem orvosolta a fővárosi tanács. A béralappal és a munkaerővel most már szabadabban gazdálkodhatnak, a műszaki terv azonban változatlanul szigorúan megköveteli, hogy havonta 54 motort, 75 hátsóhidat, 45 kormányt, 156 elsőtengelyt és egyéb meghatározott számú alkatrészt kell kijavítani.


A nagy kereslet kielégítésére 15.000 négyzetméter télikabátszövetet gyártanak terven felül – Értekezletet tartottak a gyapjúgyárak igazgatói

A gyapjúfonó és szövőgyárak igazgatói kedden a téli felkészülés problémáinak megvitatására értekezletet tartottak. Ismertették az iparág várható évi tervteljesítését: előreláthatóan – néhány tizedszázalék híján – eleget tesznek tervkötelezettségüknek. Gyártmányaikból a télikabátszövet kivételével – minden valószínűség szerint – kielégítik a szükségletet. Télikabátanyagokból eredetileg többet kért a kereskedelem, de anyaghiány miatt nem tudták elvállalni a rendelést. Most mégis úgy határoztak, hogy sürgősen 15.000 négyzetméter télikabátszövetet gyártanak terven felül.

Mennyi és milyen ruházati cikkekre számíthat a lakosság a télen?

(…) Nagy általánosságban az utolsó negyedévben 9 százalékkal több ruházati cikk lesz, mint az elmúlt évben volt. Újfajta áruk is megjelennek majd az üzletekben, ennek ellenére egyes árufajtákból továbbra is hiánnyal kell számolni. (…)
A kereskedelem igyekezett úgy összeállítani a raktárkészletét, hogy a méteráruból mutatkozó hiányt konfekcióárukkal pótolja. (…)
Télire bordó vikszos bőrből terepjáró gumitalppal és bőrtalppal bakancsokat készítenek. A férficipők közül magas szárú cipőnél fordulhat elő fennakadás az áruellátásban.
Elég női száras cipő kerül az üzletekbe, húszezer párral több szőrmebéléses bundacipő készül például, mint tavaly. Újdonságként kerül forgalomba a Tisza Cipőgyárban gyártott posztószáras, meleg, gumitalpú női cipő.


Hírek (1956) | Hírek (2006) | Archív fotók | 1956 Magyarországa | Kronológia | Szól a rádió | Röplapok | 56 és az MTI
MTI Zrt. 2006 © Minden jog fenntartva
Impresszum
Az oldal elkészítéséhez nyújtott segítségért köszönet az
1956-os Intézetnek és az OSZK Történeti Interjúk Tárának