Hírek (1956)
December 3., hétfőA magyar forradalmi munkás-paraszt kormány december 3-án határozatot hozott a szén-, érc- és ásványbányászati dolgozók bérezéséről. A kormány határozata leszögezi, hogy a szén-, érc- és ásványbányászati dolgozókat az ország gazdasági életében elfoglalt különösen fontos szerepüknek megfelelően kiemelt bérezés illeti meg, s ezért 1956. december 1-jével elrendelte a bányászok kiemelt bérezésének bevezetését.A Borsod megyei rendőrkapitányság őrizetbe vette Otokár Károly és Illés Sándor tiszapalkonyai lakosokat, akik Tiszaszederkény községben szovjet katonáknak adták ki magukat és elhurcolással fenyegették a község lakóit. (…)A söripari igazgatóság közlése szerint naponta mintegy kétezer hektoliter sört hoznak forgalomba az országban. Biztosítva van az ország pótkávé szükséglete is. Cigaretta és dohányellátásunk jelenleg még zavartalan. Ezt elsősorban annak köszönhetjük, hogy nagy mennyiségű raktári készlettel rendelkeztünk. Az ország öt dohánygyára közül négy dolgozik. A négy dohánygyár jelenleg csak Kossuth cigarettát készít, mert ebből a fajtából fogy a legtöbb.A kenyérért való sorállást még nem tudták megszüntetni. Az Élelmiszeripari Minisztérium közlése szerint naponta 45-50 vagon kenyeret sütnek az üzemek, ami bőségesen fedezi a főváros lakosságának napi szükségletét. Szombaton például 72 vagon kenyeret küldtek a boltokba a pékek, mégis hosszú sorok várakoztak az egyes üzletek előtt. A minisztérium közli, hogy a sütödék bőségesen el vannak látva liszttel, s tüzelőanyagból is több napi készletük van. A tüzelőkészletükhöz még nem nyúltak hozzá, mert eddig még mindig megkapták a kért szénmennyiséget.A ruhagyárak megkezdték a raktáraikban lévő, és a boltokban hiányzó konfekcióáruk átadását, hogy ezekkel is pótolják az üzletek készleteit. A fővárosi üzemek a központi elosztószerveknek, a vidéki gyárak pedig a helybeli kereskedelemnek juttatják el az árukat.

Megalakult Heves megye állandó munkástanácsa

Heves megye ipari üzemeinek küldöttei megválasztották a megye állandó munkástanácsát, amely 58 000 ipari munkást képvisel. A munkástanács megalakulása után több határozatot hozott. Felhívták a megye összes munkásait, hogy akik még nem vették fel a munkát, haladéktalanul jelenjenek meg munkahelyükön és segítsék a folyamatos termelés kialakítását. A Heves megyei munkástanács tiltakozik az ellen, hogy a jelenlegi karhatalomban a Rákosi-rendszerben kompromittált személyeket vesznek fel és alkalmaznak. A Heves megyei munkástanács követeli, hogy váltsák le mindazokat a vezető személyeket, akik a Rákosi-Gerő klikk idejében lejáratták magukat a nép előtt.Hétfőn reggel zsúfolt autóbuszok és villamosok szállították a dolgozókat a budapesti üzemekbe. A dolgozóknak általában 70-75 százaléka jelentkezett munkára a gyárakban. A távol lakók közül a közlekedés hiánya miatt még mindig számosan távol maradtak munkahelyüktől. Az energiahiány is sok helyütt okoz fennakadást.A Köztisztasági Vállalatnak – mint ismeretes – rendkívüli nagy gondot jelent a hetek óta felgyülemlett óriási mennyiségű szemét és a szeméttel most már sok helyütt összekevert törmelék elszállítása. A vállalat vezetősége ezzel kapcsolatban a következő tájékoztatást adta:
- A Betonútépítő Vállalat máris hét-nyolc gépkocsit bocsátott a Köztisztasági Vállalat rendelkezésére, a hét közepén pedig negyven gépkocsi dolgozik majd szemétfuvarozással.
A Népművelési Minisztérium, a színházak forradalmi bizottságának és a Színház- és Filmművészeti Szövetségnek vezetői megállapodtak, hogy a budapesti prózai színházak kapuit előreláthatólag december 8-án megnyitják. Az előadásokat a fővárosi színházakban mindaddig, amíg a közvilágítás és a közlekedés helyre nem áll, továbbá a tüzelőellátás meg nem javul, a kora délutáni órákban kezdik.

Bécsi jelentés a magyarországi helyzetről (Párizsi Rádió) (Bizalmas!)

Bécsi közlés szerint Magyarország több pontján még mindig folynak a gerillaharcok a szovjet csapatok ellen. A felkelők helyenként elvágták a telefonvezetékeket. A pécsi urániumbányák környékén az erdőségekben felkelő csoportok működnek. A Mecsek hegységben és a Balaton partján az erdőkben rejtőző felkelők éjszakánként támadást indítanak a szovjet egységek ellen és azoknak súlyos veszteségeket okoznak. (Bizalmas!)A New York Times vezércikkében megállapítja, hogy amikor a szovjet fegyverek könyörtelenül letiporták a magyar szabadságharcot, két választás maradt a magyarok számára és mindkettő egyformán nehéz volt. Az egyik az, hogy elhagyják hazájukat, a másik pedig, hogy otthon maradjanak. Ezren és tízezren elmenekültek Nyugatra, de a nagy többség otthon maradt és az a hit és remény élteti őket, hogy a sors nem mérhet rájuk súlyosabb csapásokat, mint amilyeneket már eddig is kénytelenek voltak elviselni. (Bizalmas!)

Kádár nyilatkozata svéd újságíróknak (DPA) (Bizalmas!)

Kádár magyar miniszterelnök vasárnap két svéd újságírónak kijelentette, hogy a magyar nép többsége kormánya mögött áll. Kádár azt, hogy sok munkás visszatért munkahelyére, jelnek tartotta arra nézve, hogy a lakosság támogatja a kormány céljait. (…)
Nagy Imre esetleges visszatéréséra vonatkozó kérdésre Kádár a következőket válaszolta: „Sikerült megmutatnunk, hogy Nagy Imrét és csoportját, amellyel egy ideig együttműködtünk, nem mi buktattuk ki. Ellenkezőleg, ők maguk váltak ki tőlünk egy olyan lépéssel, amely rendkívül népszerűtlen volt a közvélemény szemében. Ők maguk mutatták meg, hogy nem érdekli őket a magyar kérdés, amennyiben annak a kívánságuknak adtak kifejezést, hogy elhagyják az országot. Én magam úgy vélem, hogy egy időre nagymértékben megfelel, hogy ők nincsenek az országban – nem egyszer s mindenkorra, de addig, amíg a helyzet megszilárdul”.

Hírek (1956) | Hírek (2006) | Archív fotók | 1956 Magyarországa | Kronológia | Szól a rádió | Röplapok | 56 és az MTI
MTI Zrt. 2006 © Minden jog fenntartva
Impresszum
Az oldal elkészítéséhez nyújtott segítségért köszönet az
1956-os Intézetnek és az OSZK Történeti Interjúk Tárának