Hírek (1956)
Október 26., péntek

A londoni rádió 1956. október 26-i 5.45-ös, 6.45-ös magyar és 7. órás angol nyelvű adásának anyaga (Bizalmas!)

A budapesti rádió éjszaka közölte Nagy Imre miniszterelnök válaszát a borsodi munkásküldöttségnek. A miniszterelnök megígérte, hogy a Hazafias Népfrontra támaszkodva új kormányt alakít. Hírek szerint azt is mondta, hogy az új kormány programjába felvesz néhány olyan követelményt, amelyet a borsodi munkásküldöttség terjesztett eléje. A kormányprogramot azután a nemzetgyűlés elé terjeszti. Kérte a munkásokat, addig is támogassák a kormányt. Felszólította őket, folytassák munkájukat, mivel az életszínvonal növelése miatt szükség van a termelés emelésére. (Bizalmas!)

Bécsben titkos magyar rádióadót hallottak (Bizalmas!)

Bécsi rádióhallgatók pénteken reggel – első ízben a magyar forradalom kitörése óta – titkos rádióállomást hallottak, mely magát „A magyar nemzet felszabadító rádió”-jának nevezte. A rádió általános sztrájkra hívta fel a magyar munkásokat. Követelte továbbá Mindszenty bíboros kiszabadítását és a magyar hercegprímási székbe való visszaültetését. Ez bebizonyítaná, hogy a kormány politikája tényleg megváltozott – mondotta a rádió.
A rádióhallgató szerint ez az ellenállási adó állandóan változtatja hullámhosszát, nyilvánvalóan azért, hogy elkerülje a kormány ügynökei által való felfedezést. (Bizalmas!)


Helyreállították a Bécs-budapesti távgépíró összeköttetést (Bizalmas!)

A bécsi Reuter irodának sikerült a pénteki kora reggeli órákban az MTI-vel létrehozni a távgépíró összeköttetést. Kérdésre válaszolva az MTI közölte: a városban még egyes lövések hallhatók, általában azonban nyugalom van, „pillanatnyilag erős köd van”. (…)
Miként az MTI első összefoglalójában közölte, Budapest lakossága Gerő leváltását elégedetten vette tudomásul. A halottak és sebesültek számával kapcsolatos feltevéseket illetően azonban a hírügynökség kijelentette, ez idő szerint nincsenek abban a helyzetben, hogy akárcsak megközelítőleg is hiteles számokat mondhassanak. Az ügynökség megerősítette azokat az információkat, hogy vidéki városokban is rendzavarásokra került sor. (Bizalmas!)


Lehet, hogy az Egyesült Államok tiltakozik a Szovjetuniónál (Bizalmas!)

Lehet, hogy az Egyesült Államok a következő néhány napon belül erőteljesen tiltakozik majd Oroszországnál, amiért szovjet fegyveres erőket használnak fel a magyarországi polgárháborúban.
Eisenhower elnöknek New Yorkban csütörtökön kiadott nyilatkozata egy ilyen akcióra célzott. Kijelentette, hogy Amerika „sajnálja a szovjet katonai erők beavatkozását” Magyarországon és kijelentette, hogy az 1947-es magyar békeszerződés értelmében ezeket az erőket „vissza kellett volna vonni”. (Bizalmas!)


A magyar események belgrádi visszhangja (Bizalmas!)

Belgrádi kommunista körök csütörtökön üdvözölték Kádár megbízatását. Az új kommunista párttitkárt Belgrádban „baráti és becsületes egyéniségnek” tekintik, azt várják, hogy ő és Nagy, az új miniszterelnök abban a helyzetben lesznek, hogy a demokratizálás politikáját folytathatják.
A jugoszláv főváros jól tájékozott köreiben úgy tudják, hogy Tito marsall rövidesen meglátogatja Magyarországot, hogy egy szorosabb megállapodásra jusson az új kormányzattal, amely helyére lépne annak a megállapodásnak, amelyet Gerő a leváltott pártvezető az elmúlt héten Belgrádban kötött. (Bizalmas!)


Hírek (1956) | Hírek (2006) | Archív fotók | 1956 Magyarországa | Kronológia | Szól a rádió | Röplapok | 56 és az MTI
MTI Zrt. 2006 © Minden jog fenntartva
Impresszum
Az oldal elkészítéséhez nyújtott segítségért köszönet az
1956-os Intézetnek és az OSZK Történeti Interjúk Tárának