Kronológia


1956. október 25., csütörtök

6 óra 23 perc: a rádió minisztertanácsi közleményt olvas be, miszerint az ellenforradalmi puccskísérletet felszámolták.

Délelőtt tüntetés a Parlament előtt. 11 óra körül a Földművelésügyi Minisztérium tetejéről és a környék más épületeiről karhatalmi alakulatok tüzet nyitnak a Kossuth téren tüntető tömegre - a halottak száma meghaladja a kétszázat, a sebesülteké még ennél is nagyobb. (Az áldozatok között van Gárdos Péter, az MTI fiatal fotoriportere.)

A pártvezetés Mikojannal és Szuszlovval tárgyal - újabb személyi változások. 12 óra 32 perckor a rádióban felolvassák az MDP PB közleményét: a KV felmentette Gerő Ernőt és Kádár Jánost választotta első titkárrá.

15 óra 15 perc: Kádár János, majd Nagy Imre rádióbeszéde. Kádár szerint a békésnek induló tüntetést a bekapcsolódó ellenforradalmárok a népi demokrácia elleni támadássá változtatták. Nagy Imre a rend helyreállítása utánra reformokat ígér, tárgyalásokat helyez kilátásba a szovjet csapatok kivonásáról.

Az ELTE bölcsészkarán megalakul az Egyetemi Forradalmi Diákbizottság. Megjelenik az Igazság, a a forradalmi magyar ifjúság lapja.

Maléter Pál ezredes felső parancsra öt páncélossal a parancsnoksága alá tartozó és a felkelők ostromolta Kilián laktanyába vonul. A következő három napban felveszi a kapcsolatot a Corvin közi felkelőkkel és fegyverszünetet köt velük.

Az Akadémia utcai pártközpont előtt súlyos tűzharc bontakozik ki.

Harcok folynak a Lenin körúton, a Moszkva térnél, a VIII.

kerületben, a Kálvin téren, a Ferenciek terén stb. A magyar halottak száma aznap mintegy százhúsz fő.

A vidéki városokban folytatódnak, illetve továbbgyűrűznek a tüntetések, országos méretűvé nő a sztrájk is.

Miskolcon megalakul a megyei munkástanács, Pécsett Forradalmi Bizottmány alakul.

Dwight Eisenhower amerikai elnök megbélyegzi a szovjet katonai beavatkozást.Hírek (1956) | Hírek (2006) | Archív fotók | 1956 Magyarországa | Kronológia | Szól a rádió | Röplapok | 56 és az MTI
MTI Zrt. 2006 © Minden jog fenntartva
Impresszum
Az oldal elkészítéséhez nyújtott segítségért köszönet az
1956-os Intézetnek és az OSZK Történeti Interjúk Tárának