Hírek (1956)
Október 6., szombat

Hatalmas részvét mellett eltemették a párt mártírjait

Szombaton délután a Kerepesi temetőben a párt és a munkásmozgalom nagy halottai közé örök nyugalomra helyezték a párt mártírjait: Rajk Lászlót, Pálffy Györgyöt, dr. Szőnyi Tibort és Szalai Andrást. ...
Pontban 12 órakor a gyászinduló hangjai mellett megindult Budapest népének menete, hogy elvonulva a ravatal előtt megadja a végső tisztességet a párt mártírjainak. Három órán át sűrű sorokban, végeláthatatlan menetben tisztelegtek a gyárai munkásai, az értelmiségiek, a Néphadsereg tisztjei és harcosai, az egyetemek és a főiskolák hallgatói - mintegy 150.000-en haladtak el a ravatal előtt. …Három órakor vége szakadt a budapesti dolgozók néma tiszteletadásának; megkezdődött a gyászszertartás.
A gyászinduló hangjai után elsőnek Apró Antal, a Magyar Dolgozók Pártja Politikai Bizottságának tagja, a Minisztertanács elnökhelyettese mondott gyászbeszédet az MDP Központi vezetősége és a Minisztertanács nevében. …
Ezután Rajk László spanyolországi bajtársai nevében Münnich Ferenc, a Magyar Népköztársaság belgrádi rendkívüli és meghatalmazott nagykövete beszélt. …


A Basler Nachrichten Magyarországról – Bizalmas!

Október elsején a magyar államvasutak személyforgalmát majdnem teljesen megbénították: több mint hatszáz személyvonat állt le. Csak különleges hatósági engedélyekkel lehet a forgalomban maradt vonatokat használni. A kormány ugyanakkor elrendelte több mint ezer motoros jármű és ötszáz autóbusz leállítását. E drasztikus rendszabályok oka: a szén- és tüzelőanyag hiány.
Magyarország évek óta lappangó gazdasági válsága – hála a kommunista gazdasági tervezésnek – kezd katasztrofális alakot ölteni. Az ország ma gyakorlatilag többé-kevésbé gazdasági összeomlás előtt áll. A katasztrófa elhárítása céljából Rákosi utóda, Gerő Ernő – aki a csődbe jutott gazdasági politikáért elsősorban felelős – szeptember közepe óta a Szovjetunióban tartózkodik. Mint jól értesült magyar pártkörök bizalmasan közlik, azon fáradozik, hogy a Kremltől gazdasági segélyt kapjon. …
A kritikus gazdasági helyzet hatása már a párton belül is kezd megmutatkozni. A sztálintalanítás és Rákosi megbuktatása következtében a párttagok fegyelme teljesen alá van ásva. Elvesztették bizalmukat a vezetőség iránt és az elégedetlen elemekhez csatlakoznak. Budapesten ma mindenki a közelgő télről beszél. Nem sok jót várnak a hidegtől. A süllyedő életszínvonal elérheti azt a határt, ahol már az elkeseredés szétszakítja a láncokat. … (Bizalmas!)

Három fővárosi postahivatal éjjel is árusít autó és motor üzemanyag utalványt

Az autósok és a motorosok régi panasza, hogy üzemanyag-utalványokat vasárnapokon és éjjel – ha erre szükség volt – nem tudtak beszerezni. A Postavezérigazgatóság most orvosolta ezt a panaszt. Ezentúl a Budapest 4-es, a Budapest 62-es és a Budapest 72-es postahivatalokban hétköznapokon és munkaszüneti napokon, éjjel is árusítanak benzin- és olaj üzemanyag utalványokat.

Megszűnik a belépő-cédula az Oktatásügyi Minisztériumban

Október 8-án megszűnik a tudakozó iroda működése az Oktatásügyi Minisztériumban. Ettől az időponttól nincs szükség belépő-cédulára. A pedagógusok, a minisztériumot felkeresők ügyeinek, panaszainak meghallgatására bevezetik a fogadási időt.

Sokféle áru érkezik az NDK-ból

A közeli hetekben a Német Demokratikus Köztársaságból az árucsereegyezmény alapján, sokféle áru érkezik. Többtízezer méter fésűs és egyéb szövet, többezer négyzetméter műbőr, ízléses tréningruhák, jénai és egyéb üvegáru várható. Ezenkívül különféle kozmetikai cikkekre, perlon és nylon harisnyára, valamint ruhaneműeke is számítunk. Érkezik még fényképezőgép, írógép, óra és sokféle játék is.

Hírek (1956) | Hírek (2006) | Archív fotók | 1956 Magyarországa | Kronológia | Szól a rádió | Röplapok | 56 és az MTI
MTI Zrt. 2006 © Minden jog fenntartva
Impresszum
Az oldal elkészítéséhez nyújtott segítségért köszönet az
1956-os Intézetnek és az OSZK Történeti Interjúk Tárának