Hírek (1956)
Október 11., csütörtök

Sokrétű vita a Hazafias Népfront társadalompolitikai és jogi bizottságának alakuló ülésén

(…) A javasolt munkaprogramhoz a Losonczy Géza vezette vitában a bizottság számos tagja hozzászólt, egyidejűleg felvetve egyéb kérdéseket is. (…)
Vajda Imre (…) kiemelte: véleménye szerint bizonyos diszharmónia tapasztalható e téren, hogy nap-nap után kerülnek nyilvánosságra súlyos hibák, de az ezeket bíráló, feltáró őszinte szavak nyomán vajmi kevés még a változás. (...)
Tildy Zoltán bevezetőben helyesléssel nyilatkozott a bizottság megalakításáról, majd leszögezte: a népfront egyik legfontosabb feladata olyan nemzeti közvélemény kialakítása, amely hatással lehet az ország vezetésére. Ha a most megalakult bizottság hozzájárul e közvélemény megteremtéséhez, már nagyot tett. A továbbiakban szólt arról – amit egyébként szinte valamennyi felszólaló kiemelt -, hogy sürgősen tisztázásra szorulnak a népfront mozgalom jellegének, feladatának kérdései – mind a mozgalom vezetői körében, mind az egész ország előtt. (…)
Tánczos Gábor többek között javasolta, hogy a bizottság megbeszéléseinek, vitáinak biztosítsanak széles sajtónyilvánosságot. (…)
Donáth Ferenc ugyancsak azt elemezte, hogy hiányzik még társadalmi életünkből a tömegek kezdeményezése, ellenőrzése, pedig ez alapvető.


A vasas szakszervezet központi vezetőségének ülése: legyen a szakszervezet a dolgozók érdekvédelmi szerve

Szőnyi Miklós, a vasas szakszervezet elnöke bevezető szavaiban hangsúlyozta: (…) Az elmúlt időszakban sokszor előfordult, hogy mozgósítottuk a dolgozókat a népgazdasági terv teljesítésére, túlteljesítésére, s ugyanakkor háttérbe szorult a dolgozókról való gondoskodás. Az első ötéves terv ideje alatt sok hibát követtünk el. (…)
- A személyi kultusz dühöngése – mondotta Süle József – az elmúlt években a szakszervezetet is háttérbe szorította. A vasas szakszervezet XXII. Kongresszusára készülő beszámoló opportunista hangja magán viseli az elmúlt tíz év nevelését. Felsorolják a hibákat, de nem mondják ki, hogy a kohó- és gépipari miniszter és a szakszervezet vezetősége hajszolt bennünket a munkaversenyben olyan vállalások megtételére, amit nem tudtunk végrehajtani. (…) A vasas szakszervezet hazai és nemzetközi tekintélye megköveteli, hogy személyre való tekintet nélkül nézzünk szembe a hibákkal.


Nagy területeket vonnak művelés alá Bács megyében a magyar-jugoszláv határ mentén

Bács megyében a jugoszláv határ mentén az elmúlt években több ezer holdat vontak ki a termelésből katonai célokra. A becslések szerint több mint tízezer holdnyi területről van szó. Jövőre már ezeken a helyeken is gabonát termelnek. A bácsalmási járásban, ahol 5667 holdnyi terület volt honvédségi tulajdonban, így majdnem 40.000 mázsa búzával terem több. A bajai járás területén már mindenütt betemették a védelmi árkokat. A nagyobb földalatti bunkereket pedig jövőre gombatenyésztésre használják.

Több termelés, jobb kereset az önálló gazdálkodás eredménye a Pápai Húsárugyárban

A több mint hetvenféle húsárukészítményéről külföldön és a hazai piacon egyaránt híres Pápai Húsárugyár – az iparág területén elsőnek – önálló vállalatként dolgozik az utolsó negyedévben.
Az önálló gazdálkodásból adódó előnyöket jól hasznosítják a gyár vezetői. Többek között kidolgozták az új bérezési és premizálási rendszert, amely az eddiginél jobban ösztönzi a dolgozókat a gazdaságosabb termelésre. A gyár különlegességét készítő sonkaüzemben például 18.000 forintig terjedő „művezetői alapot” létesítettek, amelyből az üzemrész vezetője a végzett munka mennyisége és minősége szerint jutalmazza a húsipari szakmunkásokat. Ilyen alapot – kisebb-nagyobb összeggel – minden üzemrészben megvalósítanak.


Új magyar filmek készülnek

Filmszínházaink műsorát a közeljövőben több új magyar film gazdagítja. Hunyadi Sándor novellájából készítik a Bakaruhában című filmet, amelynek cselekménye az első világháborúban játszódik. A vidéki kisváros újságíróját Darvas Iván, a kis cselédlányt Bara Margit játssza. A filmet fiatal művész, Fehér Imre rendezi. A külső felvételek Egerben készültek, a belső felvételeket most forgatják a filmgyár Gyarmat utcai telepén.

Hírek (1956) | Hírek (2006) | Archív fotók | 1956 Magyarországa | Kronológia | Szól a rádió | Röplapok | 56 és az MTI
MTI Zrt. 2006 © Minden jog fenntartva
Impresszum
Az oldal elkészítéséhez nyújtott segítségért köszönet az
1956-os Intézetnek és az OSZK Történeti Interjúk Tárának