Hírek (1956)
November 24., szombat

A közellátási kormánybiztosság felhívása

A közellátási kormánybiztosság felhívja a fővárosi kórházak, szociális intézmények, gyermek- és csecsemőotthonok, továbbá vállalatok vezetőinek figyelmét, hogy november 24-én, szombaton és november 25-én, vasárnap reggel 7 órától délután 17 óráig a Kelenföldi Tejipari Vállalat Budapest XI. Bartók Béla út 105. és az Erzsébetvárosi Tejipari Vállalat, VII. Rottenbiller utca 31. a teljes tejszükségletüket kiadja, amennyiben az említett vállalatoknál járművel és megfelelő edénnyel a tej elszállítása céljából megjelennek.

A Külügyminisztérium közli

A Magyar Népköztársaság Külügyminisztériuma tiszteletét fejezi ki az Amerikai Egyesült Államok követségének és van szerencséje közölni az alábbiakat:
Illetékes magyar hatóságoktól kapott és ellenőrzött értesülések alapján megállapítást nyert, hogy az Amerikai Követség Szabadság tér 12. számú épületében két rádió adó-vevő állomás működik, amelyek segítségével rádiókapcsolat jön létre az amerikai követség és külföld között. A megjelölt rádió adó-vevő állomások megfelelő magyar szerveknél nincsenek regisztrálva. (…) A Külügyminisztérium határozott tiltakozását fejezi ki a fennálló magyar törvényeknek és az általánosan elfogadott nemzetközi normáknak és szokásoknak a budapesti amerikai követség által történt megsértése ellen és követeli az amerikai követség épületében törvényellenesen működő rádió adó-vevő állomások működésének azonnali beszüntetését.


Egy hónapos szünet után újra játszanak a szolnoki mozik

A szolnoki mozik egy hónapos szünet után, szombaton délután tartják első előadásukat. A városban a kimenési tilalmat este 8 órától állapítottak meg és a szesztilalmat is feloldották.

Hazabocsátottak tizenhat önként jelentkező kiszabadult elítéltet

A VII. kerületi kapitányságon a legfőbb ügyész rendelkezése alapján november 23-án tizenhat elítélt jelentkezett, akik az elmúlt események során szabadultak ki a börtönből. Az ügyészség, figyelembe véve önkéntes jelentkezésüket és jószándékukat, ideiglenes szabaduló levelet adott részükre és mindegyiket hazabocsátotta.

A Magyar Vöröskereszt is bekapcsolódott az elveszett gyermekek felkutatásába

Az utóbbi napokban számos szülő fordult elveszett gyermekének felkutatatása végett a Budapest Rendőrfőkapitányság fiatalkorú és gyermekvédelmi osztályához. Miután megállapították, hogy igen sok gyermek és fiatalkorú az elmúlt hetek eseményei során elhagyta szüleit és az ország különböző részein kóborol, a fiatalkorú és gyermekvédelmi osztály vezetője felvette a kapcsolatot a Magyar Vöröskereszt vezetőségével. Ez a két szerv a szülők kérésének eleget tett és megfelelő járművek igénybevételével megszervezte a gyermekeknek Budapestre szállítását. A gyermekeket a Budapesti Rendőrfőkapitányság fiatalkorú és gyermekvédelmi osztályára szállítják és ez a szerv adja át őket szüleiknek.

Mi a helyzet a ruházati és iparcikkeknél?

A Belkereskedelmi Minisztérium ruházati, illetve vas-műszaki főigazgatósága közli:
A ruházati cikkekben a készlet jelenleg kielégítő. Szövetkonfekció áru, pamutáru, férfi- és női fehérnemű, valamint cipő nagy mennyiségben van raktáron. Hiány a nylon árukban mutatkozik.
(…)
Az elmúlt három hét alatt a főváros lakossága mintegy 3,5 milliárd forint értékű árut vásárolt, megfigyelések szerint ezek nagy része nem közvetlen használati cikk volt. A szükségletre való vásárlás – mint például a téli meleg holmik, cipők és egyéb ruházati cikkek vásárlása – főként az utóbbi napokban mutatkozott.
(…)
Az üzletekben nincs kerékpár, ugyanis a készletet elsősorban a pékeknek és orvosoknak juttatták.


A miskolci múzeumban összegyűjti a forradalmi napok Borsod megyei dokumentumait

A miskolci Herman Ottó Múzeum munkatársai a magyar nép és Borsod megye dicső forradalmi napjainak eseményeiről hiteles feljegyzéseket készítettek. A napokban megkezdték a megyében megjelent forradalmi röplapok, újságok és más emlékek összegyűjtését is.

Mi a helyzet a tanács egészségügyi intézményeinél?

Budapest Főváros Tanácsának egészségügyi intézményeit is jelentős károk érték. Így például a Bókay gyermekkórházban az épület sérülései következtében 120 ágy vált használhatatlanná. A Knézits utcai koraszülő- és koraszülött-kórház is oly súlyos rongálódásokat szenvedett, hogy 110 koraszülöttet a Gorkij fasori honvéd rendelőben kellett átmenetileg elhelyezni.
(…)
A közlekedési nehézségek miatt nagy gondot okozott a szülőnők megfelelő elhelyezése. Ezért néhány peremkerületben átmenetileg szülőszobákat állítottak fel és utasították a szülészeti osztályokat, hogy a terhes anyákat a szülés előtt két-három nappal vegyék fel, s ezzel biztosítsák, hogy a szülés idején megfelelő orvosi ellátásban részesülhessenek.
A budapesti rendelőintézetek – a kórházakon kívül – 5278 sérültet kezeltek.
A harcok elültével rögtön hozzáláttak a károk helyreállításához. A betegeket és a sebesülteket ma már viszonylag rendezett körülmények között tudják ellátni, a szakrendelő intézetek működnek, csökkentett rendelési idővel, fél 9-től fél 4-ig.
(…)
Működnek már a tüdőbeteg- és nemibeteg-gondozó intézetek is.
(…)
Megindult a szemételtakarítás is. Sajnos azonban még mindig tapasztalható, hogy egyes felelőtlen személyek akadályozzák a köztisztasági dolgozók munkáját, holott Budapest lakosságának egészsége szempontjából segítenie kellene azt.
(…)
A harcok idején a kórházak élelmiszerrel megfelelően el voltak látva, mert a lakosság igen nagy mennyiségű önkéntes adományt küldött. Az élelmiszerellátás most is biztosított, azonban tüzelőanyag-hiány mutatkozik. Most ezen a téren van sürgősen segítségre szükségük a kórházaknak.


A Budapesti Központi Munkástanács közleménye

A Budapesti Központi Munkástanács a forradalmi munkás-paraszt kormánnyal 1956. november 26-án, hétfőn folytatja tanácskozásait. A budapesti munkástanács változatlanul érvényesnek tekinti a november 23-án kiadott felhívását az egész ország területén megindult termelőmunka további folytatására és fokozására.
Budapest, 1956. november 24-én
Rácz Sándor
A Nagybudapesti Központi Munkástanács elnöke


Magyarországi menekültek bírálják a Szabad Európa Rádiót

Mint a Süddeutsche Zeitung jelenti, a „budapesti forradalmi bizottság” Nyugat-Németországba menekült három tagja egy bonni sajtóértekezleten élesen bírálta a Szabad Európa-rádióállomás működését.
- Ez a rádióadó többet mondott, mint amennyi a valóság volt – mondotta az egyik menekült. – Az adó ugyan közvetlen katonai segítséget nem ígért, azonban olyan ígéreteket tett, mintha önkénteseket küldenének Nyugatról Magyarországra.


Ferrari Violetta disszidált (Párizsi Rádió) (Bizalmas!)

Az Ausztriába érkezett magyar menekültek között van Ferrari Violetta, a híres budapesti színésznő is. Azért menekült Magyarországról, mert a forradalom napjaiban fontos szerepet játszott a színészek forradalmi bizottságában. (Bizalmas!)

Magyar menekültekről (Szabad Európa Rádió) (Bizalmas!)

Az elmúlt 12 órában újabb ötezer magyar menekült érkezett Ausztriába. Ezzel a szabad földre menekült magyar lakosság száma meghaladja a hatvanezret.
Szovjet katonák mindent elkövetnek, hogy megnehezítsék a lakosság menekülését. Tegnap szovjet járőrök lerombolták azokat az ideiglenes fapallókat, amelyeket a menekültek emeltek az átkelőhelyeknél a felrobbantott hidak helyén.
A határ menti átmenőtáborokban a Vöröskereszt mintegy húszezer embert vett gondozásba. (Bizalmas!)


Összetűzés a magyar-osztrák határon (Szabad Európa Rádió) (Bizalmas!)

Tegnap este az osztrák-magyar határon összetűzésre került sor három szovjet katona és az osztrák határrendőrség között. Amikor a szovjet katonák semmibe vették a felszólítást a megállásra, a határőrség tüzet nyitott. Az összetűzésre a határtól 400 méterre osztrák területen került sor. Az osztrák járőr puskagolyói eltalálták az egyik katonát. A sebesült orosz a kórházba szállítás közben meghalt. A másik két szovjet katonát letartóztatták. Az osztrák határőrök jelentése szerint mindhárom orosz géppisztollyal volt felfegyverezve. (Bizalmas!)

Nagy Imréék távozásának belgrádi visszhangja (AFP) (Bizalmas!)

Belgrádban nagy elégedetlenséggel szereztek tudomást arról, hogy Nagy Imrét és kísérőit a jugoszláv nagykövetségről kijövet megszöktették, és hogy az említettek Romániába utaztak.
Minthogy ennek a súlyos incidensnek a részletei csak a késői órákban váltak ismeretessé, hivatalos jugoszláv körök nem fejezhették ki érzéseiket, amelyeket egyébként könnyű kitalálni. A közvéleményben senki sem hiszi azt, hogy a magyar államférfi önként utazott Romániába és felháborodást keltenek a sztálini korszakban szokásos mesterkedések, amelyekről azt hitték, hogy végleg megszüntették. (Bizalmas!)


Nagy Imréék távozásának belgrádi visszhangja (AFP) (Bizalmas!)

Belgrádban nagy elégedetlenséggel szereztek tudomást arról, hogy Nagy Imrét és kísérőit a jugoszláv nagykövetségről kijövet megszöktették, és hogy az említettek Romániába utaztak.
Minthogy ennek a súlyos incidensnek a részletei csak a késői órákban váltak ismeretessé, hivatalos jugoszláv körök nem fejezhették ki érzéseiket, amelyeket egyébként könnyű kitalálni. A közvéleményben senki sem hiszi azt, hogy a magyar államférfi önként utazott Romániába és felháborodást keltenek a sztálini korszakban szokásos mesterkedések, amelyekről azt hitték, hogy végleg megszüntették. (Bizalmas!)


Újabb magyar menekültek érkeztek Svájcba (AFP) (Bizalmas!)

Pénteken újabb csoport magyar menekült, 629 személy érkezett Svájcba. A menekülteket különböző elhelyezési központokba irányították. Eddig 3345 magyar menekültet fogadtak be svájci területen. (Bizalmas!)

Újabb magyar sportolók kértek menedékjogot Ausztriában (AFP) (Bizalmas!)

Öt újabb magyar sportoló kért menedékjogot Ausztriában. Ezek: Sági labdarúgó (az MTK csapatának tagja), Furman és Bicskei kerékpárosok, valamint Balogh és Pethő boxolók. (Bizalmas!)

A Népakarat szombati számáról (AFP) (Bizalmas!)

A Népszabadság, a magyar kommunista párt hivatalos lapja szombaton nem jelent meg a szokásos időpontban. Esetleg arról van szó, hogy a nyomdászok ismét sztrájkba léptek.
A Népakarat, a szakszervezetek lapja viszont megjelent a pesti utcákon.
(…)
Budapest utcáin szombaton csak néhány autóbusz jelent meg, ezektől eltekintve a közlekedés megbénult.
A Népakarat leírja, milyen volt a főváros pénteken a délután kettő és három óra között megtartott néma tüntetés idején, nem ír azonban egy szót sem a tüntetés értelméről.
A lap szerint a szovjet fegyveres erők eddig 650 foglyot adtak át a magyar főügyésznek Budapest és Szombathely körzetében. (Bizalmas!)


Farkas Mihályt hamarosan törvényszék elé állítják (AFP) (Bizalmas!)

A magyar főügyész közli, hogy Farkas Mihályt, Rákosi volt hadügyminiszterét, valamint fiát, Farkas Vladimirt a politikai rendőrség volt ezredesét hamarosan bíróság elé állítják. Péter Gábort, a politikai rendőrség vezetőjét már korábban elítélték és megkezdte börtönbüntetésének letöltését.
A főügyész szerint a vádlottak a magyar hatóságok kezében vannak. (Bizalmas!)


Szombati helyzetjelentés az osztrák-magyar határról (DPA) (Bizalmas!)

A nagy hideg és a szovjet járőrök kíméletlen vadászata ellenére is tovább áramlanak a magyar menekültek Ausztriába. A menekültek elmondták, hogy a határ mentén szovjet különítmények vadásznak a menekültekre. A pénteken este érkezett menekültek között sok volt a sebesült. Egy szovjet járőr tüzet nyitott rájuk. Egy tízéves fiút hátra kellett hagyniuk magyar területen, mert súlyos sebesüléseket szenvedett. (Bizalmas!)

Hírek (1956) | Hírek (2006) | Archív fotók | 1956 Magyarországa | Kronológia | Szól a rádió | Röplapok | 56 és az MTI
MTI Zrt. 2006 © Minden jog fenntartva
Impresszum
Az oldal elkészítéséhez nyújtott segítségért köszönet az
1956-os Intézetnek és az OSZK Történeti Interjúk Tárának