Hírek (1956)
Október 21., vasárnap

Népfront szakbizottságokban tevékenykednek a volt függetlenségi pártok képviselői Somogyban

A Hazafias Népfront Somogy megyei bizottsága néhány héttel ezelőtt baráti beszélgetésre hívta meg a volt függetlenségi frontba tömörült pártok megyei vezetőit. A találkozón részt vett, kisgazdapárti, parasztpárti és szociáldemokrata párti képviselők valamennyien elhatározták, hogy a jövőben tevékenyen részt vesznek a nemzet egységét formáló népfront munkában.

Mezőgazdasági hírek

Bács megyében befejeződött a jogtalanul kulákoknak minősített középparasztok rehabilitálása. Az erkölcsi elégtételen kívül a megye területén több mint kilenc millió forint jogtalanul kivetett adóhátralékot és 1144 búzavagon igazságtalanul kirótt beadást töröltek a középparasztok javára.

Irodalmi kör alakult a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemen

A miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem oktatói, dolgozói, az egyetem hallgatói irodalmi kört alakítottak. Az egyelőre mintegy harminc taggal működő kör az év végéig több irodalmi előadást állított munkaprogramjába.

Ünnepség a spanyolországi Nemzetközi Brigádok megalakulásának huszadik évfordulója alkalmából

A spanyolországi Nemzetközi Brigádok megalakulásának huszadik évfordulója alkalmából vasárnap délelőtt ünnepséget rendeztek a Néphadsereg Színházában. Az ünnepségen jelen volt a párt és a kormány vezetői közül Hidas István, Kiss Károly, Bata István, Római Sándor, továbbá az MDP Központi Vezetőségének, az Elnöki Tanácsnak, a Minisztertanácsnak számos tagja, a társadalmi élet sok kiválósága.

Új begyűjtési rendszer megvalósítását javasolják az egy hét múlva összeülő országgyűlésnek a szekszárdi parasztokIfjúsági találkozó Felsőcsatáron – Osztrák vendégek érkeztek az ünnepségekre

Október 21-én nagyszabású ifjúsági találkozót rendezett a szombathelyi járási DISZ-bizottság és a járási tanács népművelési csoportja a Vas megyei Felsőcsatáron. A megye osztrák határ menti, úgynevezett Pinka-völgyi részéből több száz, többségben német, horvát és délszláv nemzetiségű fiatal vett részt a találkozón. Mintegy 300 osztrák vendég is érkezett: a Felsőcsatárral szomszédos osztrák falvak – Schachendorf, Dürnbach, Wieden, Reichnitz, Badendorf – fiataljai, s a fiatalok hozzátartozói. Több osztrák vendég magyar hozzátartozóit, rokonait, testvéreit látogatta meg Felsőcsatáron. Tizenkét év óta nem találkoztak már a rokonok.

A LEMP központi bizottságának VIII. teljes ülése (PAP)

W. Gomulka megállapította, hogy Lengyelország életének minden területén sok mindent meg kell változtatni. A helyzet megoldásának kulcsa a munkásosztály, valamennyi dolgozó kezében van.
A (…) szónok hangsúlyozta, hogy a poznani munkások nem a népi Lengyelország és a szocializmus ellen, hanem a rossz és a szocializmus alapvető elveinek elferdítése ellen tiltakoztak, továbbá, hogy helytelen volt a poznani eseményeket idegen ügynökök tevékenysége következményének feltüntetni.
A Szovjetunió Kommunista Pártjának XX. kongresszusa - folytatta Gomulka – ösztönözte a lengyelországi élet megújulását. Sajnos a XX. kongresszus után a párt vezetősége nem tudott gyors akció-tervet kidolgozni. Poznanban nem ömlött volna vér, ha a párt vezetősége feltárta volna a munkásosztály előtt a teljes igazságot.


Az angol és a francia kormány kísérletei a Biztonsági Tanács határozatának megkerülésére (TASZSZ)

Sajtóközleményekből ítélve az angol és a francia kormány folytatja a Biztonsági Tanács szuezi határozatának megkerülését célzó lépéseit. Anglia és Franciaország most azt követeli Egyiptomtól, hogy terjesszen elő „új javaslatokat”, holott, mint ismeretes, Egyiptom már tett határozott javaslatokat arra vonatkozólag, hogy folytassanak tárgyalásokat a szuezi kérdés rendezéséről.

Megkezdődött az Egyesült Államokban a „Szovjetunió” című angol nyelvű folyóirat árusítása és terjesztése (TASZSZ)

Az új folyóirat terjesztése a szovjet és az amerikai kormány között idén júliusban létrejött egyezmény alapján történik. Eszerint az Egyesült Államokban kiadják a „Szovjetunió” és a Szovjetunióban az „Amerika” című folyóiratot. Mindkettőnek célja, hogy elősegítse a szovjet és az amerikai nép kölcsönös megismerkedését.

Wladyslaw Gomulka lett a központi bizottság első titkára (PAP)Monográfia készül Baranya barlangjairól

A Magyar Tudományos Akadémia Dunántúli Tudományos Intézete egyik munkatársa korábbi irodalmi tanulmányok és saját kutatásai alapján írásba foglalja a Mecsek és a Villányi hegység barlangjainak monográfiáját. A tanulmányt a Dunántúli Tudományos Intézet még ebben az évben kiadja.

Szilikózisszűrő vizsgálat Komlón

Komlón szilikózisszűrő vizsgálat kezdődött. A hattagú orvos-brigád – amely jelenleg Kossuth-bányán működik – eddig 2500 bányász szűrővizsgálatát végezte el. Munkájuk befejezéséig 11.000 komlói bányász tüdejéről készítenek röntgenfelvételt.

Ötszáz régi magyar nótát tanul a 120 tagú endrődi úttörő zenekar

Két endrődi pedagógus: Kovács Imre és Vaszkó Irén, évek óta gyűjtik a környék dalait, népi játékait, táncait és szokásait. Kovács Imre az általa alakított 120 tagú úttörő zenekarral játszatja el a népdalokat. Eddig mintegy félszáz feledésbe merült régi nótát gyűjtött össze, amelyek nagy részét saját maga hangszerelte furulyára, trombitára, klarinétre és más fúvóshangszerre, Vaszkó Irén a magyar táncokon kívül az endrődi cigányok táncaiból is többet lejegyezett, s azokra tanítja a helyi népművelési otthon és az iskolások tánccsoportjait.

Állatfigurák kekszből

A Győri Keksz és Ostyagyár november elején megkezdi a hal, a csiga és egyéb állat formájú keksz gyártását. Az új készítményeket egykilós dobozokban hozzák forgalomba karácsonyra. Exportálnak is belőle.

Hírek (1956) | Hírek (2006) | Archív fotók | 1956 Magyarországa | Kronológia | Szól a rádió | Röplapok | 56 és az MTI
MTI Zrt. 2006 © Minden jog fenntartva
Impresszum
Az oldal elkészítéséhez nyújtott segítségért köszönet az
1956-os Intézetnek és az OSZK Történeti Interjúk Tárának