Kronológia


1956. október 27., szombat

A Fegyveresek Lapja követeli a szovjet csapatok kivonását, s Nagy Imre kivételével a teljes kormány lemondását.

11 óra 18 perckor a rádió ismerteti a kormány új összetételét: államminiszterként a kisgazdapárti Tildy Zoltán és Kovács Béla is tagja lett az új kormánynak.

A Katonai Bizottság támadási tervéről értesülve a Kilián laktanya (Maléter Pál) és a IX. kerületi parancsnokság (Tankó Béla) közös védelmi tervet dolgoz ki annak elhárítására. A védelmi tervet ismertetik Iván Kovács Lászlóval, a Corvin köz parancsnokával is.

Nagy Imre leállítja a Katonai Bizottság tervét a Corvin köz felrobbantására.

Nagy Imrét régi híveiből és néhány munkásból álló küldöttség keresi fel (Aczél Tamás, Gimes Miklós, Szilágyi József stb.), hogy meggyőzze őt a politikai irányváltoztatás szükségességéről.

Janza Károly új honvédelmi miniszter az első ténykedéseként a fegyveres csoportok elleni további harcra ad parancsot.

Losonczy Géza az ELTÉ-n tartott gyűlésen bírálja Nagy Imre határozatlanságát.

Kiszabadítják a váci börtön rabjait.

A fővárosban a legtöbben a VIII. kerületben, vidéken Bács-Kiskun megyében, elsősorban Kecskeméten és Tiszakécskén veszítik életüket.

Éjszaka a Politikai Bizottság Mikojan és Szuszlov jelenlétében megtárgyalja a Kádár János által beterjesztett platformot, amelynek lényege az "ellenforradalom" radikális átértelmezése (tűzszünet, a szovjet csapatok kivonása, az ÁVH feloszlatása). Az elfogadott határozat szerint a platformot a kormány nyilatkozataként kell nyilvánosságra hozni.

Ugyanakkor Fehér Lajos vezetésével egy szűkebb bizottság a politikai csoportfőnökség több tisztjével és Czinege Lajossal katonai diktatúra tervét dolgozza ki, akár Nagy Imre eltávolításával.
Hírek (1956) | Hírek (2006) | Archív fotók | 1956 Magyarországa | Kronológia | Szól a rádió | Röplapok | 56 és az MTI
MTI Zrt. 2006 © Minden jog fenntartva
Impresszum
Az oldal elkészítéséhez nyújtott segítségért köszönet az
1956-os Intézetnek és az OSZK Történeti Interjúk Tárának