Hírek (1956)
Október 14., vasárnap

A magyar sajtó és rádió kommentárjainak nyugati visszhangja - AFP (Bizalmas!)

Az MTI ma első ízben vádolja Rákosi Mátyást azzal, hogy felelős a párt legjobbjainak szenvedéseiért és haláláért.
Az MTI, hivatkozva egy kijelentésre, amelyet ebben az értelemben Ráth Károly ezredes a spanyol háború „Rákosi zászlóaljának” volt tagja tett, a nemzetközi brigádok felállításának 20. évfordulója alkalmából tartott sajtóértekezleten, kijelenti, hogy a „Rákosi zászlóalj” neve ezentúl „magyar zászlóalj” lesz.
Néhány nappal ezelőtt a Magyar Nemzet, a Népfront lapja és a budapesti rádió kommentátora vádolta Rákosit, aki akkor még bizonyosfajta immunitást élvezett, bár politikáját hevesen bírálták. Szemére vetették, több mint egy éven át késleltette a megbékélést Magyarország és Jugoszlávia között.
A párt régi vezetője ellen emelt nyílt vádak fokozatos súlyosbodása arra utal, hogy a magyar vezetők, a közvélemény nyomásának engedve, nem próbálják többé védeni Rákosit, hanem sorsára akarják hagyni. A magyarországi ellenzék egyik legfőbb követelése valójában Rákosi felelőssé tétele lenne. (Bizalmas!)


Nyugati jelentések Nagy Imre visszavételéről a pártba - Londoni rádió (Bizalmas!)

A budapesti rádió vasárnap reggel közölte, hogy Nagy Imre volt miniszterelnököt, akit a múlt évben elmozdítottak állásából és kizártak a Magyar Dolgozók Pártjából, most ismét visszavették a pártba. A budapesti rádió által ismertetett közlemény szerint a párt központi bizottsága elismeri, hogy a Nagy Imre által elkövetett politikai hibák nem tették indokolttá kizárását a pártból, amiben jelentős szerepet játszott Rákosi Mátyásnak, a párt akkori első titkárának személyi elfogultsága. (Bizalmas!)

Elutazott Belgrádba az MDP Központi Vezetőségének küldöttsége

A Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének küldöttsége vasárnap este elutazott Belgrádba a Jugoszláv Kommunisták Szövetsége Központi Bizottságának küldöttségével folytatandó megbeszélésekre.
A küldöttség vezetője Gerő Ernő, a Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének első titkára, tagjai: Apró Antal, Hegedűs András, Kádár János, Kovács István, az MDP Politikai Bizottságának tagjai.


A Függetlenségi Népfront pártjainak találkozója Miskolcon

A Hazafias Népfront Borsod megyei bizottságának kezdeményezésére vasárnap Miskolcon a megyei tanácsház nagytermében baráti találkozóra jöttek össze a Függetlenségi Népfrontban tömörült volt pártok megyei vezetői, tisztségviselői. Több mint hét év után találkoztak újból a Magyar Dolgozók Pártja, a volt Kisgazda Párt, a Nemzeti Parasztpárt, továbbá a volt Szociáldemokrata Párt vezetői és tagjai mintegy kétszázan, hogy emlékezzenek a közös harcokra, elbeszélgessenek a jelenlegi politikai helyzetről, s megkeressék az utat, amelyen haladva újból együtt küzdjenek a jobb és boldogabb jövőért.
Gyárfás János, a Magyar Dolgozók Pártja Borsod megyei bizottságának másodtitkára beszélt a felszabadulás után a demokratikus pártoknak gyümölcsöző együttműködéséről szólt. Majd azokat a hibákat elemezte, amelyek 1949-ben kezdtek mutatkozni.
- A szektásság, a személyi kultusz – mondotta – az elkövetett törvénytelenségek, az elbizakodottság elsorvasztotta a Függetlenségi Népfrontot. Különösen sokat ártott az osztályharc élesedéséről szóló helytelen elmélet és hátrányosan éreztette hatását a termelőszövetkezetek erőszakos fejlesztésében. A XX. kongresszus és főként a Központi Vezetőség júliusi határozata után új légkör alakult ki.


Megalakult az ország első takarékszövetkezete

Vasárnap délelőtt mintegy 500 dolgozó paraszt, kisiparos jött össze a dunaföldvári Kossuth Művelődési Otthonban, hogy megalakítsa az ország első takarékszövetkezetét. (…)
Az ülést Horváth János középparaszt nyitotta meg, majd Lindinger Imre, a helyi földművesszövetkezet elnöke ismertette a takarékszövetkezet célját és jelentőségét. Elmondotta: a dolgozó parasztság régi kívánsága, hogy a községben olyan szövetkezet jöjjön létre, ahová lakosok betehetnék felesleges pénzüket, s ahonnan kisebb hiteleket tudjanak felvenni.


Hírek (1956) | Hírek (2006) | Archív fotók | 1956 Magyarországa | Kronológia | Szól a rádió | Röplapok | 56 és az MTI
MTI Zrt. 2006 © Minden jog fenntartva
Impresszum
Az oldal elkészítéséhez nyújtott segítségért köszönet az
1956-os Intézetnek és az OSZK Történeti Interjúk Tárának