Hírek (1956)
Október 15., hétfő

Az Elnöki Tanács ülése

A Népköztársaság Elnöki Tanácsa Dobi István elnökletével hétfőn ülést tartott. (…)
A személyi kultusz maradványainak felszámolása érdekében határozatot hozott az Elnöki tanács a „Rákosi Mátyás Tanulmányi Érdemérem” elnevezésnek „Egyetemi és Főiskolai Tanulmányi Érdemérem”-re, valamint a „Rákosi Mátyás Nehézipari Műszaki Egyetem” elnevezésnek „Nehézipari Műszaki Egyetem”-ra való megváltoztatására. (…)
Végül az Elnöki Tanács úgy határozott, hogy egy héttel elhalasztja az országgyűlés összehívását, tehát nem október 22-re, hanem október 29-re hívja össze az országgyűlés új ülésszakát.


Nyugati vélemények Nagy Imre visszavételéről a Pártba és Rákosi lemondásáról (Bizalmas!)

Nagy Imre visszavétele a Magyar Dolgozók Pártjába – amit néhány órával a párt küldöttségének Belgrádba indulása előtt jelentettek be -, a párizsi megfigyelők szerint olyan győzelem, amelyet a demokratizálás és a sztálintalanítás hívei a jelenleg Gerő vezetése alatt álló pártapparátusnál vívtak ki. Nagy Imre visszavételét a pártba kétségtelenül állomásnak kell tekinteni azon az úton, amely vissza fogja vezetni a hatalomra a volt miniszterelnököt, aki jelenleg a legnépszerűbb ember Magyarországon. Úgy is lehet tekinteni, mint egy gesztust Belgrád felé, ahol Nagy Imre, a sztálinista Rákosi politikájának legfőbb ellenfele, bizonyos rokonszenvnek örvend.
A magyar főváros politikai köreiben általános a vélemény, hogy csak Nagy Imrének a miniszterelnöki tisztségbe való visszahelyezése oldaná meg a politikai válságot, amely mindenekelőtt a bizalom válsága. (Bizalmas!)


Újabb repülőgéprablási kísérlet a szombathely-zalaegerszegi útvonalon – A banditákat az államvédelmi tisztek kemény tűzharcban ártalmatlanná tették

Hétfőn reggel a Budapestről 7.10 órakor indult és Szombathely, illetve Zalaegerszeg felé tartó repülőgép pilótái és utasai ellen négy felfegyverzett bandita támadást kísérelt meg, el akarták rabolni a gépet.
A banditák Budapesten helyezkedtek el a gép utasai között. A gép rendben megérkezett Szombathelyre, ott leszállt, majd ismét a magasba emelkedett, hogy folytassa útját Zalaegerszeg felé. Néhány perccel a szombathelyi felszállás után a banda három – géppisztollyal, pisztollyal, kalapácsokkal, baltával, feszítővassal és robbanó gyutaccsal felszerelt – tagja fegyvert rántott és felszólította az utasokat, hogy tartsák fel kezüket. Miután a BM államvédelmi szervéhez a lakosság részéről már korábban bejelentés érkezett, hogy valamelyik repülőgép ellen támadás várható, a BM államvédelmi szervének két tisztje is elhelyezkedett az utasok között. Mikor a banditák előrántották és az utasokra szegezték fegyvereiket, ők is azonnal akcióba léptek. Rövid tűzharc után sikerült ártalmatlanná tenniük a banda három tagját.


A legjobb bányászbrigádok

A háromszázezer tonna terven felüli szénért folyó küzdelemben a front elővájó- és feltáró brigádok kimagasló eredményeket érnek el.
A frontbrigádok közül október első tíz napjában a legjobb eredményt ismét a tatabányai Boros Miklós országos hírű brigádja érte el 182,8 százalékos teljesítménnyel. Második a komlói Gertner János, harmadik a pusztavámi Csillag József brigádja lett.


Ankétot tartottak a szocialista törvényesség megszilárdításáról Hatvanban

Hatvanban a Hazafias Népfront városi elnöksége és a járási tanács hétfőn délután értelmiségi ankétot rendezett a szocialista törvényesség megszilárdításának feladatairól. A városi tanács nagytermében összegyűlt mintegy 150 értelmiségi dolgozót Molnár Erik igazságügyminiszter, Heves megye országgyűlési képviselője tájékoztatta azokról a törvényjavaslatokról, amelyeket az Igazságügyminisztérium készített elő az országgyűlés soron következő ülésszakára. A tájékoztató után az ankét részvevői számos kérdést intéztek képviselőjükhöz és kaptak választ az igazságszolgáltatással kapcsolatos helyi problémákra.

Igen jó rizstermés a Sinatelepi Állami Gazdaságban

A Sinatelepi Állami gazdaságban befejezték a rizs cséplését. A dunántúli éghajlathoz képest az idei termés igen jó. A holdankinti cséplési átlag meghaladja a 18 és fél mázsát. Szárítás és tisztítás után az első tíz vagon rizst el is szállították az adonyi Terményforgalmi Vállalathoz.

Hírek (1956) | Hírek (2006) | Archív fotók | 1956 Magyarországa | Kronológia | Szól a rádió | Röplapok | 56 és az MTI
MTI Zrt. 2006 © Minden jog fenntartva
Impresszum
Az oldal elkészítéséhez nyújtott segítségért köszönet az
1956-os Intézetnek és az OSZK Történeti Interjúk Tárának