Hírek (1956)
November 29., csütörtök

Nincs járvány Budapesten – Kevesebb a fertőző megbetegedés, mint tavalyVontatottan halad a kitermelt tűzifa elszállítása az erdei vágásterületekrőlKét hír Veszprém megyéből

A burgonyatermesztéséről híres Bakony-vidék központjában gazdálkodó aklipusztai Vörös Hajnal tsz-ből az elmúlt hetekben 27 tag lépett ki. A tagok többsége – csaknem 40 család – azonban kitartottak a közös gazdaság mellett és serényen végzik az időszerű munkákat.
(…)
A keszthelyi mezőgazdasági akadémián még nem kezdődött meg a tanítás. A tanulók egy része a tanítás megkezdéséig állami gazdaságoknak, termelőszövetkezeteknek és gépállomásoknak nyújt segítséget, a megkésett mezőgazdasági munkák mielőbbi befejezésében. Veszprém és Zala megye mintegy 15 állami gazdaságában, termelőszövetkezetében és gépállomásán dolgoznak akadémisták.


December 3-án valamennyi iparitanuló intézetben megkezdődik a rendszeres oktatásJanuárban megkezdődik a kiszolgálás a Párisi Nagyáruházban és több kijavított áruházbanTöbb mint száz MSZMP-tag az Építésügyi Minisztériumban

Az Építésügyi Minisztériumban a múlt hét elején alakult meg a Magyar Szocialista Munkáspárt ideiglenes intézőbizottsága. Az alakuló ülésen több mint 100 építésügyi dolgozó közölte, hogy az MSZMP tajga kíván lenni.
Az eltelt napokban öt olyan műszaki dolgozó kérte felvételét a pártba, aki eddig nem volt tagja az MDP-nek.


A Népfront budapesti bizottsága a lakáshiány enyhítéséért

A Hazafias Népfront Budapesti Bizottsága felajánlotta és a lakosság rendelkezésére bocsátotta a kerületi helyiségeinek nagyrészét, hogy ezzel is enyhítse a lakáshiányt. Egyben felkéri a lakóbizottságokat, tevékenységükkel segítsék elő, hogy az üresen hagyott lakások ne a spekulánsok és lakásüzérek kezébe kerüljenek, hanem az arra rászorulók kapják meg.

A tanulók korrepetálásra járnak be az iskolákba – Megalakult a szülők budapesti bizottsága

A Hazafias Népfront Budapesti Bizottságának javaslatára megalakult a szülők budapesti bizottsága. (…) A szülők és gyermekek érdeke egyaránt azt kívánja, hogy a rendes tanítás megindításáig is bejárjanak a tanulók az iskolákba korrepetálásra, mivel ezt a lehetőséget a legtöbb általános és középiskola biztosítani tudja. Felkérik a szülői munkaközösségeket és szülőket, hogy érdeklődjenek az iskolákban a foglalkoztatás időpontjáról és segítsék rendszeressé tenni az iskolai munkát.A peremartoni ipartelepek dolgozói az elmúlt hetek eseményei során a veszprémi egyetemi ifjúságot ért személyi károsodások részbeni pótlására csaknem 50.000 forintot juttattak el az egyetemi tanácshoz.A Műcsarnok vezetősége kéri a vidéki múzeumok, kultúrotthonok, valamint tanácsi szervek vezetőit, hogy a vidéken lévő, a Műcsarnok tulajdonát képező kiállítási anyagok biztonságos megőrzéséről mindaddig gondoskodjanak, míg azokat nem tudják Budapestre visszaszállítani.

Megnyílnak a bizományi felvevőhelyek

A Bizományi Áruház boltjainak nagyrésze már a múlt héten kinyitott. Ma megnyíltak a felvevőhelyek is. Naponta 1 10-től 1 óráig állnak a közönség rendelkezésére és felvásárolják (készpénzért is) a lakosság felesleges ingóságait.

Megindultak a Magyar Rádió idegen nyelvű adásai

Több mint egy hónapos szünet után újból megindultak a Magyar Rádió idegen nyelvű műsorai.

Naponta félezer sertést vágnak Szegeden – Zsiradékból megkezdték a szappankészítést

A szegedi vágóhídon egyelőre zavartalanul folyik a munka. A napokban hiány mutatkozott a vágáshoz, illetve feldolgozáshoz nélkülözhetetlen tüzelőanyagban s a közeli honvédségi alakulat segítette ki őket szénnel. Csütörtökön nagyobb mennyiségű pakurát szállítanak le Budapestről s így két hétre elegendő tüzelőanyaggal rendelkeznek. Így naponta mintegy félezer sertést vághatnak a lakosság, illetve a Szegedi Szalámigyár számára.A szegedi vágóhídon keletkező zsiradékból a szegedi Nívó Vegyészeti Kisipari Szövetkezet megkezdte a szappankészítést. Ez egészségügyi szempontból is jelentős, mert már hiány mutatkozott a tisztálkodáshoz szükséges szappanból. A Szövetkezett néhány nap alatt már csaknem 10.000 darab mosószappant gyártott s ezentúl naponta több ezer kerül ki üzemükből. Szappanfőző részlegüket rövidesen kibővítik, úgyhogy az egész Dél-Magyarország vágóhídjainak zsiradékát fel tudják dolgozni, s így az ország más vidékeit is el tudják látni e fontos mosóeszközzel.

Súlyosan megsebesített három kisgyermeket egy felrobbant kézigránát

Az Országos Rendőrkapitányság a sajtó és a rádió útján már többször felhívta a lakosság figyelmét, hogy ha fegyvert, vagy lőszert talál, azonnal jelentse a karhatalmi szerveknek, illetve a tűzszerészeknek. Figyelmeztették a szülőket, a felnőtteket, hogy ne engedjék a gyermekeket talált lőszerekkel játszadozni. A felhívásokat azonban nem veszik figyelembe. Orosházán például november 28-án délután három kisgyermek (…) kézigránátot talált és azzal játszadozott. A kézigránát felrobbant, a három kisfiú súlyosan megsebesült.

Az Összegyetemi Forradalmi Bizottság és a MEFESZ Ideiglenes Intézőbizottságának nyilatkozata

Október 23-án a múlt hibáit, bűneit elsöprő demokratikus népmozgalom indult. Ennek megindulásában a zömmel munkás-paraszt fiatalokból álló egyetemi ifjúságnak jelentős szerepe volt.
(…)
1.) Az egyetemi ifjúság ma is az október 23-án nyilvánosságra hozott programja alapján áll, melyben meggyőződésünk szerint nincs eltolódás, ellenforradalmi megnyilvánulás
2.) Független demokratikus, a nemzeti sajátságokat figyelembe vevő szocialista Magyarországot akarunk. Elzárkózunk mindenféle jobb- és baloldali restauráció elől.
3.) Úgy gondoljuk, hogy a teljes rend, nyugalom, a termelés és a közlekedés megindulása szükséges ahhoz, hogy az ellenforradalomtól élesen elhatárolt, nemzeti demokratikus forradalmunk követelései reális valósággá váljanak – így a szovjet csapatok kivonása.
(…)
8.) Követeljük még a letartóztatásban lévő egyetemi és főiskolai hallgatók és oktatók ügyének azonnali, a törvényesség legmesszebbmenő figyelembe vételével történő felülvizsgálatát, majd szabadon bocsátásukat.
Csütörtökön megérkezett Budapest az ENSZ mellett működő Nemzetközi Gyermeksegély Akció vezetője, Mr. N. Pate, aki tárgyalásokat folytat a gyermeksegélyezés lehetőségeiről.

Az elmúlt 24 órában közel 7000 magyar menekült érkezett Ausztriába (AFP) (Bizalmas!)

Szerdán 0 órától 24 óráig kö9zekl 7000 magyar menekült érkezett Ausztriába. November 4-e óta, amikor megkezdődött a magyarok kiözönlése Ausztriába, ez volt a napi rekordszám.
A magyar-szovjet egységek állandó járőrtevékenységet folytatnak a határon és rálőnek a menekülőkre. (Bizalmas!)


Rozsnyai és Grosics is Ausztriába menekült (AFP) (Bizalmas!)

Szerdáról csütörtökre virradó éjjel 1800 magyar menekült lépte át az osztrák-magyar határt. Köztük volt Rozsnyai Zoltán, a Budapesti Filharmónia karnagya és Grosics Gyula, a magyar labdarúgó válogatott kapusa feleségével és két gyermekével együtt.
A Neuer Kurier értesülése szerint Rozsnyai Nyugaton zenekart alakít, amelyben az Ausztriába menekült magyar zenészek vesznek majd részt. (Bizalmas!)


Az Arriba riportja Puskás Öcsiről (AFP) (Bizalmas!)

Az Arriba című spanyol napilap csütörtöki számában riportot közölt Puskás Öcsiről, a Honvéd csapatkapitányáról.
Puskás a lap munkatársának adott interjújában megerősítette, hogy telefonon sikerült beszélnie feleségével és kislányával és megkérdezte tőlük, hogy találkoztak-e Kocsissal, aki Bécsbe utazott. Kislányának a következőket mondta: „… vigyázz magadra és vigyázz Anyukára. Mondd meg neki, hogy vegyen meg mindent neked, amit akarsz, mert ezentúl semmiben sem lesz hiányod. Meglásd, hamarosan ismét együtt leszünk mind a hárman…
A magyar labdarúgó válogatott hozzáfűzte: „December 20-ig szerződés köt a Honvédhoz: ezen a napon Brüsszelben európai csapatbajnokságon játszunk a Bilbao ellen. De ugyanaznap megválasztom új csapatomat és új tartózkodási helyemet is!”
Puskás kereken elutasította magyar szövetség ultimátumát, amely felszólította a jelenleg külföldön tartózkodó magyar labdarúgókat, hogy térjenek vissza hazájukba. Mint mondotta: „A magyar szövetség már azon egyszerű oknál fogva sem adhat ilyen parancsot, mert Magyarországon jelenleg nincs is ilyen szövetség…” (Bizalmas!)


A Politika szerint eltűnt Szánthó Zokltán, Vas Zoltán és Lukács György (AFP) (Bizalmas!)

A Politika című jugoszláv lap budapesti tudósítója jelentette, hogy Szánthó Zolktán, Vas Zoltán és Lukács György – aki Jugoszlávia nagykövetségén talált menedéket – eltűnt.
E három magyar személyiség Nagy Imrével egyidőben menekült a jugoszláv nagykövetségre, de akkor hagyta el a jugoszláv követséget, amikor még nem jött létre megállapodás a magyar és jugoszláv kormány között a volt magyar miniszterelnök és barátainak menedékjogáról.
E három személyiséget a Politika tudósítója szerint letartóztatták, kihallgatták és utána szabadon bocsátották. A lap hozzáfűzi, hogy Kiss Károly, a Magyar Szocialista Munkáspárt vezetőségi tagja ezt a hírt megerősítette az aktivisták egyik ülésén, s hozzáfűzte, hogy „e személyek valószínűleg ott tartózkodnak, ahol, Nagy Imre”. (Bizalmas!)


A Reuter Mindszentyről (MTI) (Bizalmas!)

A Scotsman egyik korábbi számában közölt budapesti Reuter-távirat jelentette, hogy Mindszenty, mielőtt az Egyesült Államok budapesti követségén keresett menedéket, eladta fogsága történetét egy amerikai magazinnak 250 000 dollárért. (Bizalmas!)

Összefoglaló a Magyarországgal kapcsolatos hírekről (DPA) (Bizalmas!)

A Kádár-kormány úgy látszik, el van szánva arra, hogy nem engedi be Magyarországra sem Hammarskjöld ENSZ-főtitkárt, sem pedig az ENSZ megfigyelőit. Kádár csütörtök estik nem válaszolt Hammarskjöldnek arra az újabb felszólítására, hogy csütörtök estig választ adjon az ENSZ felhívására.
A Pravda azonban csütörtökön interjút közöl Kádártól, amelyben Kádár újból elutasította ENSZ-megfigyelők beutazását. Politikai megfigyelők ezért arra számítanak, hogy Kádár ragaszkodni fog negatív álláspontjához.
Magyar vasutas tisztviselők hírei szerint eddig 36-38 000 magyar deportáltak a Szovjetunióba. Egyedül a Miskolc-Úthely között vasútvonalon 24 000 magyar deportáltak. A deportáltak 90 százaléka 20 és 55 év közötti férfi volt.


Az alberthalli nagygyűlésről (Londoni Rádió) (Bizalmas!)

Angol egyházi méltóságok és három politikai párt vezetői szerdán szigorúan elítélték a Szovjet magyarországi támadását a londoni Albert Hallban azon a tömeggyűlésen, amelyet a magyar nép iránti rokonszenv kifejezésére tartottak.
Óriási tapsvihar fogadta a magyar szabadságharcosok csoportját, akik mindnyájan fekete álarcot viseltek személyazonosságuk eltitkolására, amikor elfoglalták helyüket az emelvényen. (Bizalmas!)


Magyar menekültek budapesti üzérkedésekről (Szabad Európa Rádió) (Bizalmas!)

Az elmúlt 24 órában Ausztriába érkezett menekültek azzal vádolták meg a budapesti hatóságokat, hogy feketepiaci áron üzérkednek a Nemzetközi Vöröskereszt adományaival. A menekültek elbeszélése szerint az állami üzletekben magas áron adják el a Nemzetközi Vöröskereszt szállítmányai keretében Budapestre érkezett dán vajat. A kommunisták üzérkedésük leplezésére a konzervdobozokról leszakítják a Vöröskereszt-jelzést.
A vöröskeresztes szállítmányokkal való üzérkedésre a budapesti rádió is utalást tett. A magyarországi kommunista adó bejelentette, hogy üzérkedés miatt azonnal érvényteleníthetik a vöröskeresztes igazolványokat és újakat bocsátanak ki. (Bizalmas!)


A szovjet sajtó a magyar forradalomról (Szabad Európa Rádió) (Bizalmas!)

Az angol lapok jelentése szerint a szovjet sajtó megkezdte részletek közlését a magyar szabadságharcról. A Daily Mail moszkvai tudósítója megjegyzi, hogy a szovjet sajtóban a magyar szabadságharcról festett kép lényegesen különbözik attól, amit a nagy világlapok tudósítói saját szemükkel láttak Magyarországon. A tények elferdítésére irányuló szovjet hivatalos fáradozások azonban nem sok visszhangra találnak az orosz közvéleményben. Moszkvába egyre többen teszik fel a kérdést, mi a valóság a magyar szabadságharccal kapcsolatban – írja a Daily Mail moszkvai tudósítója. (Bizalmas!)

Kéthly Anna brüsszeli nyilatkozata Kádár miniszterelnökről (Washingtoni Rádió) (Bizalmas!)

Kádár Jánosnak, a szovjet szuronyokra támaszkodó magyarországi rezsim miniszterelnökének szerepét új világításba helyezte Kéthly Anna, a magyarországi szociáldemokrata párt elnökének, a Nagy Imre-kormány államminiszterének nyilatkozata.
Kéthly Anna Most Brüsszelben tartózkodik és részt vesz a szabad szakszervezetek nemzetközi szövetségének ülésein. Kéthly Anna a brüsszeli szocialista lap munkatársával a következőket közölte:
Kádár János, a Szovjet magyarországi bábkormányának miniszterelnöke, nem ura akaratának. Kádár maga is rab – mondotta Kéthly Anna, majd közölte, hogy levelet kapott egy Ausztriába menekült kommunistától, aki meghitt barátja volt Nagy Imrének. Kéthly Anna a levelet eljuttatta a világszervezethez.
A levélíró elmondta, hogy november 2-án jelen volt annál a beszélgetésnél, amely Kádár és a szovjet követ között lefolyt. Kádár a leghatározottabban visszautasított minden kollaborációt a Szovjettel és kijelentette, hogy nem fordít hátat Nagy Imrének. Röviddel ezután szovjet ügynökök elrabolták Kádárt. (így mondta)
A szovjet hatóságok, mint emlékezetes, november 4-én azután bejelentették, hogy Kádár János vezetése alatt új magyar kormány alakult.
Meg vagyok győződve, hogy Kádár nem szabad ember. Fizikai ellenállását megtörték – mondotta Kéthly Anna. (Bizalmas!)


Menekült elbeszélése Budapesten készült szovjet filmről (Amerika Hangja) (Bizalmas!)

Egy Strassburgba érkezett magyar menekült elmondta, hogy a szovjet csapatok előre megfontolt szándékkal kifosztottak egy áruházat és a fosztogatásról filmet készítettek annak a vádnak alátámasztására, hogy a főváros népe a felkelés napjaiban rabolt és fosztogatott. A szovjet csapatok ugyanúgy raboltak, mint 1945-ben. A többi között betörtek az áruházba is, s amikor megtömték zsebüket mindazzal, ami kezük ügyébe került, a környéken összefogdosták a járókelőket, beterelték az áruházba. A szovjet filmoperatőr már készen állt és filmre vette a magyar tömeget. A film azt a hamis látszatot kelti, mintha az áruházat magyarok rabolták volna ki. (Bizalmas!)

Deportálások és útlevelek (Szabad Európa Rádió) (Bizalmas!)

A Reuter hírügynökség magyar vasutaskörökből származó jelentés alapján összefoglaló adatokat közöl a szovjet csapatok által Magyarországon végrehajtott deportálásokról. A bécsi keltezésű tudósítás szerint a Magyarországról vasúton elhurcolt személyek száma 36 000-38 000 között mozog.
Egy másik nyugati hírszolgálati iroda Budapestről közöl jelentést, amely szerint Kádárék elhatározták, teljes zárlatot rendelnek el külföldi utakra. A hírügynökség értesülése szerint új útleveleket nem adnak ki, a meglévőket pedig nem hosszabbítják meg. (Bizalmas!)
Az osztrák-magyar határról érkező jelentések szerint szovjet csapatok aknákat helyeznek el a határövezetben, hogy megakadályozzák a menekültek Nyugatra áramlását. (Londoni Rádió) (Bizalmas!)

Hírek (1956) | Hírek (2006) | Archív fotók | 1956 Magyarországa | Kronológia | Szól a rádió | Röplapok | 56 és az MTI
MTI Zrt. 2006 © Minden jog fenntartva
Impresszum
Az oldal elkészítéséhez nyújtott segítségért köszönet az
1956-os Intézetnek és az OSZK Történeti Interjúk Tárának