Kronológia


1956. október 31., szerda

8 óra 55 perckor a legnevesebb politikai fogoly, Mindszenty József hercegprímás megérkezik a budai érseki palotába. A fővárosba vezető útján mindenütt harangzúgás és a lakosság lelkesedése kíséri.

Mindszenty bíboros fogadja P. Werenfried van Straten belga premontrei szerzetest, a híres Speckpatert, az Ostpriesterhilfe vezetőjét, aki a magyar egyház és nép megsegítését célzó nyugati katolikus segélyszállítmányok előkészületeiről tájékoztatja a hercegprímást.

A Forradalmi Karhatalmi Bizottság gyűlése a Kilián laktanyában, a Corvin közi felkelők, a Műegyetemi Forradalmi Diákbizottság és a Magyar Értelmiség Forradalmi Bizottsága részvételével. A gyűlésen bejelentik, hogy a Forradalmi Karhatalmi Bizottság egységes parancsnokság alá vonja a hagyományos fegyveres erőket. A bizottság célja ezzel az, hogy a fegyveres felkelőket reguláris alakulatokká szervezze, és a kialakuló új rend szolgálatába állítsa.

Nagy Imre kora délután beszédet mond a Kossuth téren. A szűkebb kabinet aznapi döntése alapján bejelenti, hogy tárgyalások kezdődtek az országnak a Varsói Szerződésből való kilépéséről, a szovjet csapatoknak el kell hagyniuk az országot, október 23-a nemzeti ünnep lesz.

A Honvédelmi Minisztériumban megalakul a Forradalmi Honvédelmi Bizottmány. Tagjai többek között: Király Béla, Maléter Pál ezredes, Marián István alezredes, Kopácsi Sándor rendőr alezredes, Márton András ezredes.

Maléter Pált a honvédelmi miniszter első helyettesévé, Kovács Istvánt a honvéd vezérkar főnökévé, és az e napokban rehabilitált Király Béla vezérőrnagyot a főváros katonai parancsnokává nevezik ki.

A hivatalos megegyezés és bejelentés ellenére még mindig tartózkodnak szovjet alakulatok a főváros belterületén.

A rádió nyugalomra szólítja fel Budapest népét.

Új szovjet csapatok érkeznek az országba és nyomulnak Budapest felé. Késő este elérik Gyöngyöst.

Az újjáalakult Nemzeti Parasztpárt Petőfi Párt néven kezd működni, és irányító testületet választ: Féja Géza, Illyés Gyula, Keresztury Dezső, Kodolányi János, Németh László, Remenyik Zsigmond, Sinka István, Szabó Lőrinc, Tamási Áron; titkára: Püski Sándor. A párt főtitkára Farkas Ferenc. Ideiglenes vezetősége: Bibó István, S. Szabó Ferenc, Jócsik Lajos, Zsigmond Gyula, Szigethy Attila és mások.

A SZOT vezetői felkérik a Szociáldemokrata Pártot a szakszervezetek megmentésére.

Együttes ülést tartanak a XI. kerületi üzemek munkástanácsai a Beloianniszban, majd délután a budaiak a Ganz Villamossági Gyárban.

A Magyar Forradalmárok Pártja a Rákóczi téren rendezett tüntetésen Mindszenty-kormányt követel.

Újjáalakul a Keresztény Demokrata Néppárt.

Kéthly Anna délután Bécsbe indul a Szocialista Internacionálé ülésére.

Újjáalakul az 1947 elején feloszlatott Parasztszövetség Kiss Sándor igazgató vezetésével, aki meghirdeti, hogy csak egy parasztpártra van szükség.

Ordass Lajos korábban bebörtönzött evangélikus püspök újra átveszi hivatalát.

XII. Pius pápa táviratban üdvözli Mindszenty hercegprímást.

Az osztrák kormány a semlegességre hivatkozva kiutasítja Ausztriából Nagy Ferenc egykori miniszterelnököt.

Eisenhower amerikai elnök televíziós és rádióbeszédében a magyar nép iránti csodálatának ad hangot, ugyanakkor biztosítja a Szovjetuniót arról, hogy az USA sem az új lengyel, sem az új magyar vezetést nem tekinti potenciális szövetségesének.

A szovjet pártvezetésen belül a magyarországi katonai beavatkozás hívei kerekednek felül.

A Moszkvában tárgyaló Liu Sao-csi vezette kínai küldöttség eredetileg a beavatkozás ellen foglalt állást, később azonban tudomásul veszi az új szovjet döntést.
Hírek (1956) | Hírek (2006) | Archív fotók | 1956 Magyarországa | Kronológia | Szól a rádió | Röplapok | 56 és az MTI
MTI Zrt. 2006 © Minden jog fenntartva
Impresszum
Az oldal elkészítéséhez nyújtott segítségért köszönet az
1956-os Intézetnek és az OSZK Történeti Interjúk Tárának