Kormányok, kormánytagok


Forrás: Bölöny József – Hubai László: Magyarország kormányai 1848-2004 Akadémiai Kiadó, Budapest, 2004 109-113. o

Hegedűs-kormány
(1955. IV. 18.-1956. X. 24.)

Hegedűs András a minisztertanács elnöke
Altomáré Iván élelmiszer-ipari miniszter 1956. VII. 30-ig
Apró Antal a minisztertanács elnökhelyettese
Bata István honvédelmi miniszter
Bebrits Lajos közlekedés- és postaügyi miniszter
Bognár József belkereskedelmi miniszter 1956. IV 14-ig külkereskedelmi miniszter 1956. IV. 14-től
Boldoczki János külügyminiszter 1956. VII. 30-ig
Czottner Sándor szénbányászati miniszter 1956. VII. 30-ig bánya- és energiaügyi miniszter 1956. VII. 30-tól
Csergő János kohó- és gépipari miniszter
Darvas József népművelési miniszter
Erdei Ferenc földművelésügyi miniszter 1955. XI. 15-ig a minisztertanács elnökhelyettese 1955. XI. 15-től
Erdey-Grúz Tibor oktatásügyi miniszter 1956. VII. 30-ig
Gerő Ernő a minisztertanács első elnökhelyettese 1956. VII. 30-ig
Háy László külkereskedelmi miniszter 1956. IV 14-ig
Házi Árpád az állami ellenőrzés minisztere 1955. VIII. 26-tól
Hidas István a minisztertanács elnökhelyettese 1956. VII. 30-ig a minisztertanács első elnökhelyettese 1956. VII. 30-tól
Horváth Imre külügyminiszter 1956. VII. 30-tól
Kiss Árpád vegyipari és energiaügyi miniszter 1956. VII. 30-ig
Kónya Albert oktatásügyi miniszter 1956. VII. 30-tól
Marosán György a minisztertanács elnökhelyettese 1956. VII. 30-tól
Matolcsi János földművelésügyi miniszter 1955. XI. 15-től
Mekis József a minisztertanács elnökhelyettese
Molnár Erik igazságügy-miniszter
Nagy Józsefné könnyűipari miniszter 1955. IX. 8-tól
Nyers Rezső élelmiszer-ipari miniszter 1956. VII. 30-tól
Olt Károly pénzügyminiszter
Piros László belügyminiszter
Pogácsás György az állami gazdaságok minisztere
Román József egészségügyi miniszter
Szabó Gergely vegyipari miniszter 1956. VII. 30-tól
Szabó János város- és községgazdálkodási miniszter
Szalai Béla könnyűipari miniszter 1955. IX. 8-ig
Szíjártó Lajos építésügyi miniszter
Szobek András begyűjtési miniszter
Tausz János belkereskedelmi miniszter 1956. IV. 14-tól
Berei Andor mint az Országos Tervhivatal elnöke, a minisztertanács tagja


Nagy Imre második kormánya
(1956. X. 24.-1956. XI. 4.)

Nagy Imre a minisztertanács elnöke 1956. X. 24.-1956. XI. 4. külügyminiszter is 1956. XI. 2.-1956. XI. 4.
Apró Antal a minisztertanács elnökhelyettese 1956. X. 24.-1956. XI. 3. építésügyi miniszter is 1956. X. 27.-1956. XI. 3.
Babics Antal egészségügyi miniszter 1956. X. 27.-1956. XI. 3.
Bata István honvédelmi miniszter 1956. X. 24.-1956. X. 27.
Bebrits Lajos közlekedés- és postaügyi miniszter 1956. X. 24.-1956. X. 29.
Bibó István államminiszter 1956. XI. 3.-1956. XI. 4.
Bognár József külkereskedelmi miniszter 1956. X. 24.-1956. XI. 3. a minisztertanács elnökhelyettese is 1956. X. 27.-1956. XI. 3.
B. Szabó István államminiszter 1956. XI. 3.-1956. XI. 4.
Czottner Sándor bánya- és energiaügyi miniszter 1956. X. 24.-1956. XI. 3.
Csanádi György közlekedés- és postaügyi miniszter 1956. X. 29.-1956. XI. 3.
Csergő János kohó- és gépipari miniszter 1956. X. 24.-1956. XI. 3.
Darvas József népművelési miniszter 1956. X. 24.-1956. X. 27.
Erdei Ferenc a minisztertanács elnökhelyettese 1956. X. 24.-1956. XI. 3.
Farkas Ferenc államminiszter 1956. XI. 3.-1956. XI. 4.
Fischer József államminiszter 1956. XI. 3.-1956. XI. 4.
Gyenes Antal begyűjtési miniszter 1956. X. 27.-1956. XI. 3.
Házi Árpád az állami ellenőrzés minisztere 1956. X. 24.-1956. X. 27.
Hegedűs András a minisztertanács első elnökhelyettese 1956. X. 24.-1956. X. 27
Hidas Antal a minisztertanács első elnökhelyettese 1956. X. 24.-1956. X. 27.
Horváth Imre külügyminiszter 1956. X. 24.-1956. XI. 2.
Janza Károly honvédelmi miniszter 1956. X. 27. -1956. XI. 3.
Kádár János államminiszter 1956. X. 30.-1956. XI. 4.
Kelemen Gyula államminiszter 1956. XI. 3.-1956. XI. 4.
Kéthly Anna államminiszter 1956. XI. 3.-1956. XI. 4.
Kónya Albert oktatásügyi miniszter 1956. X. 24.-1956. XI. 3.
Kossa István pénzügyminiszter 1956. X. 27.-1956. XI. 3.
Kovács Béla földművelésügyi miniszter 1956. X. 27.-1956. XI. 3. államminiszter 1956. XI. 3.-1956. XI. 4.
Losonczy Géza államminiszter 1956. X. 30.-1956. XI. 4.
Lukács György népművelési miniszter 1956. X. 27.-1956. XI. 3.
Maléter Pál honvédelmi miniszter 1956. XI. 3.-1956. XI. 4.
Marosán György a minisztertanács elnökhelyettese 1956, X. 24.-1956. X. 27.
Matolcsi János földművelésügyi miniszter 1956. X. 24.-1956. X. 27.
Mekis József a minisztertanács elnökhelyettese 1956. X. 24.-1956. X. 27.
Molnár Erik igazságügy-miniszter 1956. X. 24.-1956. XI. 3.
Münnich Ferenc belügyminiszter 1956. X. 27.-1956. XI. 3.
Nagy Józsefné könnyűipari miniszter 1956. X. 24.-1956. XI. 3.
Nezvál Ferenc város- és községgazdálkodási miniszter 1956. X. 27.-1956. XI. 3.
Nyers Rezső élelmiszer-ipari miniszter 1956. X. 24,-1956. XI. 3.
Olt Károly pénzügyminiszter 1956. X. 24.-1956. X. 27.
Piros László belügyminiszter 1956. X. 24.-1956. X. 27.
Pogácsás György az állami gazdaságok minisztere 1956. X. 24.-1956. X, 27.
Ribiánszky Miklós az állami gazdaságok minisztere 1956. X. 27.-1956. XI. 3.
Román József egészségügyi miniszter 1956. X. 24.-1956. X. 27.
Szabó Gergely vegyipari miniszter 1956. X. 24.-1956. XI. 3.
Szabó János város- és községgazdálkodási miniszter 1956. X. 24.-1956. X. 27.
Szíjártó Lajos építésügyi miniszter 1956. X. 24.-1956. X. 27.
Szobek András begyűjtési miniszter 1956. X. 24.-1956. X. 27.
Tausz János belkereskedelmi miniszter 1956. X. 24.-1956. XI. 3.
Tildy Zoltán államminiszter 1956. X. 27.-1956. XI. 4.
Berei Andor mint az Országos Tervhivatal elnöke, a minisztertanács tagja 1956. X. 24.-1956. X. 27.
Kiss Árpád mint az Országos Tervhivatal elnöke, a minisztertanács tagja 1956. X. 27.-1956. XI. 3.


Az első Kádár-kormány
(1956. XI. 4.-1958. I. 28.)

Kádár János a magyar forradalmi munkás-paraszt kormány (minisztertanács) elnöke
Antos István pénzügyminiszter 1957. V 9-től
Apró Antal a magyar forradalmi munkás-paraszt kormány tagja 1957. V. 9-ig megbízva az iparügyek vezetésével 1956. XI. 12-től a minisztertanács elnökhelyettese 1957. V 9-től
Biszku Béla a magyar forradalmi munkás-paraszt kormány tagja 1957. II. 28-tól megbízva a belügyek vezetésével 1957. III. 1.-1957. V. 9. belügyminiszter 1957. V. 9-től
Czottner Sándor a nehézipari minisztérium megbízott vezetője 1957. III. 1.-1957. V. 9. nehézipari miniszter 1957. V 9-től
Csergő János kohó- és gépipari miniszter 1957. V. 9-től
Doleschall Frigyes a magyar forradalmi munkás-paraszt kormány tagja 1957. II. 28-¬tól
megbízva az egészségügyek vezetésével 1957. III. 1.-1957. V. 9. egészségügyi miniszter 1957. V. 9-től
Dögei Imre a magyar forradalmi munkás-paraszt kormány 1957, V. 9-ig megbízva a földművelésügyek vezetésével 1956. XI. 12-től földművelésügyi miniszter 1957. V. 9-től
Horváth Imre a magyar forradalmi munkás-paraszt kormány tagija 1957. V. 9-ig megbízva a külügyek vezetésével 1956. XI. 12-től külügyminiszter 1957. V. 9-től
Incze Jenő a külkereskedelmi minisztérium megbízott vezetője 1957. III. l.-1957. V. 9. külkereskedelmi miniszter 1957. V. 9-től
Kállai Gyula a magyar forradalmi munkás-paraszt kormány tagja 1957. II. 28-tól megbízva a művelődésügyek vezetésével 1957. III. 1.-1957. V. 9. művelődésügyi miniszter 1957. V. 9-től
Kisházi Ödön munkaügyi miniszter 1957. V 9-től
Kossa István a magyar forradalmi munkás-paraszt kormány tagja 1957. V. 9-ig megbízva a pénzügyek vezetésével 1956. XI. 12-től közlekedés- és postaügyi miniszter 1957. V 9-től Kovács Imre élelmezésügyi miniszter 1957. V 9-tól
Marosán György a magyar forradalmi munkás-paraszt kormány tagja 1957. V. 9-ig államminiszter 1957. V. 9-től
Münnich Ferenc a magyar forradalmi munkás-paraszt kormány elnökhelyettese 1957. II. 28-ig
megbízva a fegyveres erők és közbiztonsági ügyek vezetésével 1956. XI. 12.-1957. III. 1.
a magyar forradalmi munkás-paraszt kormány első elnökhelyettese 1957. II. 28-tól
Nagy Józsefné könnyűipari miniszter 1957. V 9-től
Nezvál Ferenc az igazságügyi minisztérium megbízott vezetője 1956. XII. 29.-1957. V. 9.
igazságügy-miniszter 1957. V. 9-től
Révész Géza a magyar forradalmi munkás-paraszt kormány tagja 1957. II. 28-tól megbízva a honvédelmi ügyek vezetésével 1957. III. 1.-1957. V. 9. honvédelmi miniszter 1957. V. 9-től
Rónai Sándor az országgyűlés elnöke, a magyar forradalmi munkás-paraszt kormány tagja 1957. II. 28-ig megbízva a kereskedelmi ügyek vezetésével 1956. XI. 12-től
Tausz János a belkereskedelmi minisztérium megbízott vezetője 1957. III. 1.-1957. V. 9.
belkereskedelmi miniszter 1957. V 9-től
Trautmann Rezső építésügyi miniszter 1957. V. 9-től
Kiss Árpád mint az Országos Tervhivatal elnöke, a minisztertanács tagja 1957. V. 9-től
Csanádi György közlekedés- és postaügyi kormánybiztos 1956. XI. 12.-1957. V. 17. mint kormánybiztos a minisztérium megbízott vezetője 1957. III. l.-1957. V. 9.
Kilián József az építésügyi minisztérium megbízott vezetője 1956. XII. 24.-1957. V. 9.
Mekis József a munkaügyi minisztérium megbízott vezetője 1957. I. 26.-1957. V 9.
Nyers Rezső a közellátási kormánybizottság vezetője 1956. XI. 12.-1956. XII 13.
a közellátási kormánybizottság elnöke 1956. XII. 13.-1957. I. 13.

Megjegyzés: A kormány november 7-én tette le az esküt az Országházban.Hírek (1956) | Hírek (2006) | Archív fotók | 1956 Magyarországa | Kronológia | Szól a rádió | Röplapok | 56 és az MTI
MTI Zrt. 2006 © Minden jog fenntartva
Impresszum
Az oldal elkészítéséhez nyújtott segítségért köszönet az
1956-os Intézetnek és az OSZK Történeti Interjúk Tárának